2017-06-01

Nordnet-kundene selger blue chip-aksjer og kjøper small cap

Mai var preget av høyere volum og lav fryktindeks. Totalt omsatte Nordnets kunder for 7,3 milliarder kroner i mai, opp fra 5,6 milliarder i april. Nordnets kunder nettokjøpte aksjer for 112 millioner kroner i løpet av måneden. Sammenligner vi med aktiviteten i april, ser vi tydelig at risikoviljen er tilbake. 

Mai måned var preget av Opec-møtet og høy volatilitet i oljeprisen. Oslo Børs endte opp hele 2,6 %. Måneden har også vært preget av avslutning på førstekvartals rapporteringer og spenning knyttet til det franske valget. VIX-indeksen var nede på 9,5 USD i mai, noe som var 25 års lav og tyder på at markedet sover godt om dagen.

 Norwegian var den mest kjøpte aksjen i mai. Aksjen har hatt en svak utvikling, og selskapet leverte det største tapet i historien første kvartal 2017. Høyere kostnader og press på billettprisene er bakgrunnen for den svake utviklingen i mine øyne, sier investeringsøkonom Tom Hauglund. 

African Petroleum er nummer 3 denne måneden, ned fra andre plass forrige måned. Selskapet meldte om en tørr brønn knappe dager etter at selskapet gjennomførte en emisjon på 250 millioner kroner på 7,75 kroner. Aksjen halverte seg nesten på nyheten. Det må være lov å stille spørsmål til om dette var påfallende nærme emisjonen. Aksjonærene hadde knapt fått aksjene på konto før verdiene nesten halverte seg.  

Oljeprisen har svingt mellom 48,4 USD og 54,5 USD i mai, men endte ned 1,3 USD til 50,42 USD. Bakgrunnen for den høye volatiliteten er usikkerhet rundt Opec sin strategi og om produksjonskuttet, som ble forlenget ytterligere 9 måneder, er tilstrekkelig til å få ned oljelagrene. Libya melder siste dag i mai om at produksjonen skal opp til 800 000 fat, noe som er mye høyere enn tidligere. Dette senket oljeprisen 2 USD siste dag i mai. 

 Salgslisten bærer preg av blue chip-aksjer som Statoil, DNB og Storebrand. Nesten alle topp 10 aksjer er i OBX-indeksen som har hatt en sterkere utviklingen enn den bredere indeksen OSEBX. Jeg tolker månedens tall helt klart som at kundene selger mer trygge aksjer og kjøper aksjer som har hatt en svak utvikling i år, nemlig small cap-indeksen. Siden nyttår har small cap-aksjer hatt en skuffende utvikling med oljeservice-aksjer i spissen. Kundene våre anser den svake utviklingen som en kjøpsmulighet, sier Tom Hauglund.

De mest handlede aksjene i april var Funcom, Norsk Hydro og Marine Harvest.  

 Denne måneden var det Funcom igjen som var på topp etter at selskapet leverte det beste resultatet i historien. Det mest positive i mine øyne var cash-flowen som var positiv med hele 5,3 millioner USD. Marine Harvest og Norsk Hydro har begge vært volatile den siste måneden, og tiltrekker seg dermed naturlig høy aktivitet, sier Tom Hauglund.

Mest kjøpte norske aksjer  Nettokjøp i kroner 
Norwegian Air Shuttle 68 678 398
Marine Harvest 44 900 719
African Petroleum Corporation 43 785 927
Norway Royal Salmon 21 458 437
Norsk Hydro 20 278 973
Norwegian Finans Holding 15 772 407
Grieg Seafood 15 023 485
Golden Ocean Group 13 295 924
Petroleum Geo-Services 13 147 474
Aker 11 043 032


Mest solgte norske aksjer  Nettosalg i kroner 
DNB -31 497 267
Statoil -18 748 594
Storebrand -17 573 765
Gjensidige Forsikring -17 088 878
Telenor -15 232 812
Bakkafrost -12 397 991
Europris -11 723 878
Lerøy Seafood Group -10 495 369
Orkla -8 557 752
KOA -7 940 000


Mest handlede norske aksjer  Antall transaksjoner 
Funcom 10 800
Norsk Hydro 9 447
Marine Harvest 9 156
Nordic Nanovector 8 226
Norwegian Air Shuttle 7 766
Statoil 7 518
Golden Ocean Group 6 756
Seadrill 6 381
Polarcus 6 361
REC Silicon 5 968

Kilde: Nordnet og Oslo Børs. 

For mer informasjon kontakt: 
Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge
47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no | Twitter: @TomNordnet

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.