2021-04-01

Nordnet kundene velger vekst fremfor verdiaksjer

Selv om sykliske aksjer er i vinden som aldri før i 2021, selger Nordnet kunder sitt innehav i aksjer som Norsk Hydro, DNB og Aker BP. Samtidig opprettholder de troen på nyetablerte selskaper som Aker Horizons, Aker Clean Hydrogen og Flyr.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 42,6 milliarder kroner i mars og netto ble det kjøpt for 1,3 milliarder kroner. Aker Horizons troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 146 millioner. Norsk Hydro topper salgslisten, med et nettosalg på 160 millioner kroner.
 

 • Etter mye omtale og skriverier ble endelig Aker Horizons notert på børsen. Aker Horizons er porteføljeselskapet til Aker der alle bærekrafts-investeringene er samlet. Foreløpig er Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind, Aker Clean Hydrogen, REC Mainstream Renewable Power og Rainpower innunder paraplyen. Emisjonen var flere ganger overtegnet og selskapet opplevde en voldsom oppmerksomhet de første dagene. Til tross for dette, har selskapet falt over 20 prosent siden børsnoteringen.
 • Sykliske aksjer er i vinden, og det ser vi også i vår kundestatistikk. Jernmalmprodusenten Rana Gruber ble sent i februar notert på Euronext Growth og har vekket stor kjøpsinteresse blant våre kunder
 • GameStop fenomenet ser heller ikke ut til å ha forduftet helt og selv om den største blesten har gitt seg, ble det omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner blant våre kunder i mars. Det er mer enn for eksempel Equinor, Norsk Hydro og Kahoot, så det er tydelig at investorene ikke har gått lei selskapet, forteller Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.
   

Vi har siden mars 2020 opplevd et voldsomt rally i aktiva. Aksjer, råvarer og obligasjoner er siden midten av mars 2020 opp tosifret antall prosenter. Den aggressive pengepolitikken fra Federal Reserve (FED) og andre sentralbanker har gitt rikelig med likviditet for å motvirke at markedet skulle kollapse som en konsekvens av covid-19 krisen. Det markedet nå spørs seg om er signalene verdens sentralbanker kommer til å gi fremover i forhold til om dette skal videreføres eller reduseres. Skulle sentralbankene begynne å trekke inn likviditeten, er mye av verdens aktiva muligens priset for høyt.

De siste månedene har inflasjonen igjen kommet på alles lepper igjen. Hvis inflasjonen tiltar fremover i tid, kan dette tvinge sentralbanker verden over til å øke rentene tidligere enn antatt. Ved økte markedsrenter vil flere av vekstbransjene oppleve motbør. Selv om FED sjef Jerome Powell forsikret at det ikke ville bli en renteheving før 2023, vil jokeren her være inflasjon. Om Joe Biden får gjennomslag for enda en finanspakke slik det snakkes om, kan derimot rentevåpenet komme til å bli tvunget til å bli tatt i bruk tidligere enn antatt.

Selv om vekstaksjer har opplevd motbør de siste månedene, har sykliske aksjer reist seg som fugl fønix. Store tunge olje og energiselskaper har vist vei i starten av 2021. Olje, aluminium og diverse fraktrater er opp kraftig som en konsekvens av økt tro på økonomisk vekst. Dette har ført til at blant annet Oslo Børs har vært en av de bedre børsene i første kvartal 2021. Store selskaper som DNB, Equinor og Hydro er opp i området 7-30 prosent hittil i år som har underbygget Oslo Børs indeks sterke performance. Mye av dette kan også knytte seg til de kortsiktige problemene vi har sett de siste dagene i Suez-kanalen. Skipet ble etter fem dager med intens jobbing løst fra problemene og trafikken vil snarlig gå som normalt. Dog er det en del skip som har tatt den lange veien over Afrika, som vil føre til tidsforskyvninger i leveranser og økt kortsiktig behov for mer drivstoff. Dette er derimot en kortsiktig effekt da problemene er løst.

Nordnets kunder har i mars måned brukt tiden på å kjøpe seg opp i selskaper som opererer energisektoren. Her kan man nevne Aker Horizons, Rana Gruber og Aker Clean Hydrogen.  

 • Til tross for økte renter, redsel for inflasjon og et noe usikkert bilde for rene teknologi og vekstselskaper trosser kundene signalene fra markedet og vekter seg videre opp i nyetablerte selskaper med store fremtidsplaner. Spørsmålet alle stiller seg nå er om de lange rentene vil fortsette å stige, eller om det bare er et blaff, sier Mads Johannesen i Nordnet.

På salgstoppen troner Norsk Hydro, DNB og Aker BP som de mest solgte aksjene i mars måned.

 • Selv om Norsk Hydro har steget kraftig i førstekvartal har våre kunder benyttet mars måned til å sikre gevinst. Selskapet har steget kraftig i lys av økt optimisme til global vekst. Samtidig ser man at covid-19 ikke slipper taket lett, som igjen kan bremse den globale veksten mer enn antatt.
   
 • I likhet med aluminiumsprisen har oljeprisen opplevd en voldsom rekyl siden midten av november 2020. Selv om oljeprisen falt nesten 10 USD på kort tid i løpet av mars måned, har problemene i Suezkanalen gjort at prisen reagerte kraftig opp.
 • Sykliske aksjer er absolutt vinneren av første kvartal. Slikt sett har Oslo Børs vært et supert sted å investere nå i starten av 2021, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.  

Mest kjøpte aksjer

Selskap Kjøp i kroner
AKER HORIZONS AS 146 839 291
RANA GRUBER AS 103 269 402
AKER CLEAN HYDROGEN AS 101 358 609
FLYR AS 94 198 421
SCATEC ASA 67 764 486
BW OFFSHORE LIMITED 66 884 122
PROTECTOR FORSIKRING 44 679 171
MPC CONTAINER SHIPS 43 017 935
NEL 42 867 186
NORDIC NANOVECTOR 39 699 510

Mest solgte aksjer

Selskap

Solgt i kroner
NORSK HYDRO -160 323 015
DNB -95 840 373
AKER BP -58 149 033
AKER SOLUTIONS -45 609 215
KONGSBERG AUTOMOTIVE -39 115 689
YARA INTERNATIONAL -36 439 382
AVANCE GAS HOLDING -29 932 027
EQUINOR -27 188 966
AKER CARBON CAPTURE -25 634 392
ORKLA -25 538 613

Mest omsatte aksjer

Selskap Omsatt i kroner
Evolution Gaming Group AB 2 776 546 433
NEL 1 493 906 523
GameStop Corporation 1 351 003 434
REC SILICON 1 190 477 702
EQUINOR 1 165 369 048
NORSK HYDRO 1 101 801 639
KAHOOT! ASA 969 853 281
AKER BP 923 564 169
SCATEC ASA 747 822 127
AKER HORIZONS AS 698 270 792

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.