2019-02-19

Nordnet låner ut kundenes aksjer. Investorene får ekstra inntekt.

Investeringskonto, også kalt fondskonto, har vært mye omtalt som spareform det siste året både som følge av nye skatteregler og innføringen av aksjesparekonto. Nå presenterer nettbanken Nordnet en nyhet de håper vil gjøre kontotypen mer attraktiv igjen.

Nyheten innebærer at alle norske kunder med en investeringskonto potensielt kan få ekstra inntekt på de norske aksjene de har investert i – og best av alt, er det helt uten risiko ifølge daglig leder i Nordnet Norge, Anders Skar.

Den ekstra inntekten kommer ved at Nordnet låner ut aksjene til eksterne parter, eksempelvis store globale investeringsbanker. Låntakerne betaler en utlånsrente til Nordnet, som etter kostnader til utlånsagenten og Nordnet, går til kunden.

 Det er fantastisk å kunne tilby investorene enda en mulighet for inntekt på aksjebeholdningen sin, i tillegg til positiv verdiendring og utbytte. Eier du aksjer på investeringskonto får du nå som privatinvestor potensielt ekstra inntekter som tidligere har vært forbeholdt store institusjoner, sier Ander Skar.

Utlån av aksjer medfører ingen praktiske konsekvenser for Nordnets kunder. Aksjene kunden har i beholdningen sin kan akkurat som tidligere disponeres fritt til eksempel salg, og utbytte utbetales som før. Nordnets kunder med kontotypen investeringskonto får denne tjenesten automatisk. Kundene som ønsker å reservere seg for utlån av aksjer kan gjøre dette digitalt eller ved å kontakte Nordnets kundeservice.

Investeringskonto er et produkt som tilbys av Nordnet Livsforsikring AS, og daglig leder i selskapet, Tommy Dilling, forteller at den forbedrede versjonen av investeringskonto kommer i løpet av mars, men at de allerede nå informerer kundene om forbedringen.

Den potensielle inntekten utbetales kvartalsvis, og i første omgang gjelder dette kun for norske aksjer. Nordnet lanserte dette i det svenske markedet før jul, og ble i det svenske magasinet Privata Affärer kåret til Årets finansielle innovasjon i 2018.

 Dette er finansiell innovasjon på øverste hylle. For det første skaper vi en helt ny inntektskilde for investorene. For det andre så er det helt unikt at du kan låne ut noe samtidig som at du fremdeles kan disponere eiendelen fritt. Jeg er stolt av at vi er først ute med dette i Norge, sier Tommy Dilling.

Mer informasjon om utlån av aksjer på Investeringskonto Zero finnes her: https://www.nordnet.no/kampanjer/utlan-av-aksjer.html

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge
+47 95922277, 
anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.