2023-09-27

Nordnet lanserar placeringsförsäkring i Finland

Nordnet tar nu steget in i det försäkringsrelaterade sparandet på den finska marknaden. Från och med idag kan de finska spararna öppna en placeringsförsäkring hos Nordnet och få tillgång till en flexibel produkt med ett brett placeringsutbud.

Placeringsförsäkring påminner om den svenska produkten kapitalförsäkring på så vis att 101 procent utbetalas vid dödsfall. Beskattning sker dock inte löpande via avkastningsskatt, utan först när spararen väljer att ta ut pengar från kontot. På så vis kan vinster och utdelningar återinvesteras skattefritt. Placeringsförsäkring är även gynnad vid händelse av dödsfall, då produkten till skillnad från andra finska kontotyper vid övergång till förmånstagare inte belastas med vinstskatt utan endast arvsskatt.

– En halv miljon finska sparare har idag ett försäkringssparande, och det totala sparkapitalet uppgår till närmare 40 miljarder euro. Marknaden domineras av traditionella aktörer som erbjuder komplicerade och dyra lösningar där spararna främst kan köpa fonder från det egna bolaget. Nordnets placeringsförsäkring särskiljer sig på marknaden genom sin flexibilitet, prisvärdhet och digitala struktur och jag tror att vår lansering kommer att göra skillnad för de finska spararna, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Hos Nordnet kan spararna välja på brett utbud av placeringsalternativ och bland annat investera i aktier, fonder och ETF:er. Kontoöppning och handel sker helt digitalt. Insättningar och uttag kan göras kostnadsfritt och i obegränsad mängd, och för tillgängliga fonder debiteras ingen köp- eller säljavgift. Courtaget för inhemska och nordiska värdepappersaffärer uppgår till 0,08% med ett minimicourtage på 5 euro. Den årliga avgiften för att inneha en placeringsförsäkring uppgår till 0,35% upp till ett sparkapital motsvarande 100 000 euro, och 0,15% på överstigande belopp.

– Tiden är rätt att expandera vår finska verksamhet till ett nytt affärsområde. Nordnet har idag mer än 550 000 kunder i Finland, och för den i början av 2020 lanserade sparformen aktiesparkonto är vi klar etta med en marknadsandel på cirka 70 procent av öppnade konton. Vi erbjuder redan flertalet pensions- och försäkringsprodukter i övriga Norden, och jag bedömer att vi har alla förutsättningar att göra ett kraftfullt avtryck i den finska marknaden med vår placeringsförsäkring, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Etableringen i Finland sker via en filial till Nordnets norska pensionsbolag Nordnet Livsforsikring AS, som är ett helägt dotterbolag till svenska Nordnet Pensionsförsäkring AB. Chef för den finska filialen är Kaisa Alamäki, med lång erfarenhet från finans och försäkring från bland annat AllianceBernstein, Mandatum Life och Nooa Säästöpankki.

För mer information om Nordnets placeringsförsäkring, vänligen se: https://www.nordnet.fi/fi/sv/tjanster/konton/placeringsforsakring

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.