2021-01-25

Nordnet lanserer egen pensjonskonto med markedets mest offensive pensjonsprofil

1.februar går startskuddet for egen pensjonskonto, som gir større valgfrihet for kunder med innskuddspensjon og økt konkurranse for de tradisjonelle livselskapene. Nordnet trekker i dag opp sceneteppet og avslører priser, spareprofiler og egenskaper ved deres versjon av egen pensjonskonto.

Det store pensjonsmarkedet har vært skjermet for konkurranse i lang tid, men med innføringen av egen pensjonskonto åpner markedet seg. Nordnet går til kamp om markedsandeler i dette markedet med Norges største utvalg av fond og ETF’er, konkurransedyktige priser, og markedets mest offensive pensjonsprofil.

Med nyvinningen Nordnets alderstilpassede pensjonsprofil vil kundene ha 100 prosent aksjer frem til de er 55 år, og deretter gradvis trappe ned aksjeandelen til 20 prosent ved fylte 75 år. 

– Det viktigste valget, og det som betyr mest for avkastningen på pensjonssparingen din, er valg av aksjeandel. Nordmenn flest har for lav aksjeandel. Tar du hensyn til at mesteparten av pensjonssparingen og utbetalingene er garantert og kommer fra Folketrygden, så burde alle ha 100 prosent aksjeandel i privat pensjonssparing og jobbpensjon i alle fall fram til de er 55 år, sier Norge-sjef i Nordnet, Anders Skar.

– Vår spareøkonom Bjørn Erik Sættem har regnet på alle årskull over en 150-års periode, og samtlige årskull ville sittet igjen med mer i pensjon dersom de hadde valgt 100 prosent aksjeandel i hele yrkeslivet og helt fram til de dør, sammenlignet med en balansert og en offensiv portefølje med nedtrapping. Dette blir mer teoretisk, da det færreste har en risikovilje som tilsier 100 prosent aksjer fra fødsel til gjødsel. Vår pensjonsprofil er offensiv nok, men også forsiktig nok til at den burde passe alle, fortsetter Skar.

Nordnet vil utover den alderstilpassede pensjonsløsningen også tilby over 800 fond og over 1000 børsnoterte fond for kunder som ønsker å sette sammen sine egne pensjonsporteføljer. Historisk har anslagsvis en av ti kunder med innskuddspensjon kunnet velge fritt blant fond, siden arbeidsgiver ikke har åpnet for dette av kostnadshensyn. Valget har kun stått mellom pensjonsleverandørenes tre til fem standard spareprofiler.

– Tilgang til et stort utvalg og de beste investeringsmulighetene er selvfølgelig viktig for å oppnå best mulig avkastning på pensjonspengene. Alle kunder som velger egen pensjonskonto hos Nordnet kan velge i det jeg tror vil være markedets største utvalg av fond og ETFer – uten ekstra kostnad, sier Skar.

Egen pensjonskonto hos Nordnet vil ikke å ha noen kontoavgift, og følger selskapets ordinære prisliste som for andre kontotyper – det vil si plattformavgift og tilbakeføring av returprovisjon til kunder for fond. Nordnets alderstilpassede pensjonsløsning vil ha en totalkostnad på 0,4 %, og aksjedelen består av Nordnets egne indeksfond, og KLP Nåtid som rentedel i porteføljene.

– For den som sparer til pensjon handler det egentlig bare om en ting; nemlig mer pensjon for hver krone spart. Jeg tror lave kostnader, høy aksjeandel og de beste investeringsmulighetene er et bra utgangspunkt for dette. Vi gleder oss til å konkurrere om tilliten og pensjonskapitalen til 1,5 millioner nordmenn ved innføringen av egen pensjonskonto, avslutter Anders Skar.

Anders Skar, Country Manager Nordnet Norway | 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.