2008-12-02

Nordnet lanserer IPS – vil utfordre de tradisjonelle aktørene

I dag lanserer Nordnet sin versjon av det nye skattestimulerte spareproduktet IPS. Nordnet fortsetter dermed å utfordre de tradisjonelle forsikringsaktørene både på tjenestetilbud og priser.

”Det norske pensjonsmarkedet har i lang tid vært preget av få aktører, få investeringsmuligheter og høye kostnader. Dette ønsker Nordnet å gjøre noe med”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

Fokus på kostnadene!
”Vårt IPS produkt har ingen etableringskostnad, og heller ingen andre faste kostnader. Nordnet IPS har dermed i snitt ca 1,5% lavere årlig kostnad enn aktører som Vital og Storebrand. Dette får enorme konsekvenser for hva du som kunde ender opp med i pensjon når du fyller 67 år. Er du for eksempel 30 år i dag og sparer 15.000 i året frem til pensjonsalder vil du med Nordnet IPS sitte igjen med nærmere 1 million kroner mer i pensjon enn du gjør hos for eksempel Vital”, forteller Skar.

Dette er IPS
Individuell pensjonssparing (IPS) er en langsiktig spareform med skattefordeler som følger bestemmelsene i lov om individuell pensjonsordning. Du kan spare inntil 15.000 kroner pr år, og midlene kan investeres i fond eller renteprodukter. Innbetalt beløp gir rett til fradrag i alminnelig inntekt (for tiden 28 prosent). Setter du inn maksimumsbeløpet i løpet av ett år, betaler du 4.200 kroner mindre i skatt. Du slipper å skatte av avkastningen i spareperioden, og oppspart saldo er unntatt formuesbeskatning. På grunn av skattefordelene, krever myndighetene at du binder pengene dine til pensjonsformål. Utbetalingene starter normalt ved fylte 67 år.

”Vi ser helt klart en tendens til at flere nå ønsker å ta egne valg når det gjelder hvordan sparepengene skal plasseres. Med børsnoterte fond i vår IPS fra og med neste år, over 300 fond fra 20 ulike forvaltere, og de laveste kostnadene, ser jeg ingen grunn til at Nordnet ikke skal kunne dominere det private pensjonssparemarkedet slik vi allerede gjør i det private aksjesparemarkedet i dag”, sier Skar videre.

Nordnet Pensjon ble etablert i 2007, og tilbyr kun private pensjonsprodukter hvor kundene selv betaler inn penger. I tillegg til det nye produktet Nordnet IPS, tilbyr også Nordnet Pensjon Unit Link produktene IPA og Kapitalforsikring med investeringsvalg.

”Vi tok våre første skritt inn i markedet for pensjonssparing i fjor, og er utrolig stolte over å fortsette arbeidet med å røske opp i det norske pensjonsmarkedet”, avslutter Skar.

Filer