2024-02-13

Nordnet lanserer nytt indeksfond: Nordnet Small Cap Sverige Indeks

Nordnet utvider sitt utvalg av egne indeksfond med lanseringen av Nordnet Small Cap Sverige Indeks. Fondet investerer i 80 små og mellomstore selskaper på Stockholmsbørsen, og har en totalpris på 0,35 prosent.

Historisk sett har svenske small cap-selskaper vært en attraktiv investering, med høyere vekstpotensial sammenlignet med større selskaper. Samtidig er risikoen noe høyere, siden mindre selskaper generelt svinger mer i verdi enn store.

– Nordnets kunder elsker indeksfond, og det er ikke uten grunn. Du oppnår aksjemarkedets avkastning til en lav kostnad. Våre norske kunder har nå investert over 12 milliarder kroner i Nordnets egne indeksfond, sier Mari Rindal Øyen, Norgesjef hos Nordnet.

Hun mener at Nordnet Small Cap Sverige Indeks vil passe sparere og investorer som ønsker å diversifisere og krydre porteføljen sin, og som har et positivt syn på svensk økonomi og innovasjonskraft. Med lave kostnader på 0,35 prosent, er dette fondet det rimeligste small cap Sverige-indeksfondet tilgjengelig på markedet, sier Rindal Øyen.

Betegnelsen “Small Cap” kan virke misvisende i norsk målestokk, siden fondet investerer i relativt store selskaper som Castellum, Tele2 og Husqvarna. Børsverdien på de 80 selskapene som inngår i indeksen er i dag mellom ca 3 og ca 60 milliarder SEK. Det er minimal overlapp mellom posisjonene i Nordnet Small Cap Sverige Indeks og Nordnet Sverige Index.

Faktaboks om Nordnet Small Cap Sverige Indeks:

Indeksfondet følger referanseindeksen OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Net Index (OMXSSENI), som for tiden inkluderer 80 svenske small cap-selskaper. Indeksen er en ESG-indeks, og fondet oppfyller kravene fastsatt i EU-regelverket for å fremme bærekraftige investeringer.

Mari Øyen Rindal, Country Manager Nordnet Norway | 924 42 738 - mari.rindal.oyen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Filer