2009-06-12

Nordnet lanserer online rådgivning

I dag lanserer Nordnet sin nye webbaserte rådgivningstjeneste – Investeringsguiden. Med hjelp av Investeringsguiden kan private sparere på en enkel måte opprette og skreddersy sin egen fondsportefølje basert på sin egen risikoprofil.

Investeringsguiden tar utgangspunkt i et antall spørsmål som kunden besvarer. Når alle spørsmål er besvart illustreres kundens risikoprofil i en enkel og tydelig graf. Basert på sin personlige risikoprofil får deretter kunden et forslag på fordeling mellom rente- og aksjefond, samt et antall konkrete fondsforslag. Tjenesten er tilgjengelig kostnadsfritt for alle på www.nordnet.no, men kun innloggede kunder vil få tilgang til fondsforslagene.

– Investeringsguiden er en kvalifisert utfordrer til storbankenes tradisjonelle fondsrådgivning, som blant annet kritiseres for å være slurvete i behovsanalysen, dårlig dokumentert og ikke minst har en tendens til å prioritere bankenes egne fond. Med Investeringsguiden kan alle med en datamaskin få tilgang til en kvalifisert og uavhengig rådgivning når som helst og hvor som helst, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Nordnet har utviklet Investeringsguiden i samarbeid med et vitenskaplig råd bestående av ledende professorer og forskere innen psykologi, pedagogikk og ulike områder innen finans.

Empiriske studier* konkluderer med at over 90 % av din spareporteføljes avkastning forklares av aktivaallokering. De resterende 10 % skyldes valg av fond eller verdipapirer innenfor den enkelte aktivaklassene.

– Å få oversikt over kundens risikoprofil er avgjørende faktor når det kommer til å gi hensiktsmessige plasseringsråd og valg av aktivaklasser. Vi vet for eksempel at menn tar mer risiko enn kvinner, og at menn har en tendens til å overdrive sin egen risikovilje. Vi menn sier ofte at vi er beredt til å ta høy risiko for å få høy avkastning, mens vi i realiteten reagerer svært negativt på et tenkt scenario der en stor del av sparepengene våre går tapt. Investeringsguiden illustrerer både opp- og nedsiden med ditt fondsforslag, den viser forventet avkastning, sannsynligheten for negativ avkastning og beste samt verste tenkelige utfall, sier Anders Skar.

* Determinants of Portfolio Performance (Brinson, Hood og Beebower), publisert i Financial Analysts Journal i 1986

Kilde: Nordnet

Filer