2017-01-02

Nordnet: månadsstatistik december

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I december gjordes 2 024 238 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 96 392 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i december till 566 800, vilket är 6 900 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 735 000 stycken, motsvarande en ökning med 9 500 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i december preliminärt till 1 600 miljoner SEK och sparkapitalet till 235 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av december till 9,2 miljarder SEK.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

December December Förändring November Förändring
2016 2015 ett år 2016 en månad
Antal avslut
Sverige 1 078 773 953 464 13,1% 1 200 867 -10,2%
Norge 335 418 229 696 46,0% 300 956 11,5%
Danmark 309 214 355 482 -13,0% 347 643 -11,1%
Finland 300 833 311 814 -3,5% 335 920 -10,4%
Totalt 2 024 238 1 850 456 9,4% 2 185 386 -7,4%
Snitt per börsdag 96 392 92 523 4,2% 101 646 -5,2%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 62 645 65 051 -3,7% 67 347 -7,0%
Aktiva kunder 566 800 490 400 15,6% 559 900 1,2%
Aktiva konton 735 000 627 500 17,1% 725 500 1,3%
Nettosparande (MSEK) 1 600 1 200 33,3% 1 500 6,7%
Sparkapital (Mdr SEK) 235 200 17,3% 230 2,1%
Värdepappersbelåning (MSEK)** 5 115 4 499 13,7% 5 259 -2,7%
Utlåning Privatlån (MSEK) 3 172 2 587 22,6% 3 121 1,6%
Bolån (MSEK)*** 937 820 14,4%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Utlåning exklusive pantsatta likvida medel

*** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för 2015 saknas därmed.

Se tf CFO Robert Stambro och kommunikationschef Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken kl 14:45 live på Twitter. Länk från Twitter @Nordnet 

För mer information, kontakta:
Robert Stambro, tf CFO
robert.stambro@nordnet.se, 0703 504 024                                                

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775


Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 januari 2017 kl. 12:00 CET.


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.