2017-02-01

Nordnet: månadsstatistik januari

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I januari gjordes 2 262 411 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 110 362 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i januari till 576 600, vilket är 9 800 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 747 800 stycken, motsvarande en ökning med 12 800 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i januari preliminärt till 500 miljoner SEK och sparkapitalet till 236 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av januari till 9,5 miljarder SEK.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

Januari Januari Förändring December Förändring
2017 2016 ett år 2016 en månad
Antal avslut
Sverige 1 155 780 1 036 043 11,6% 1 078 773 7,1%
Norge 404 626 270 640 49,5% 335 418 20,6%
Danmark 375 221 395 010 -5,0% 309 214 21,3%
Finland 326 784 322 839 1,2% 300 833 8,6%
Totalt 2 262 411 2 024 532 11,7% 2 024 238 11,8%
Snitt per börsdag 110 362 109 434 0,8% 96 392 14,5%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 69 147 66 194 4,5% 62 645 10,4%
Aktiva kunder 576 600 495 900 16,3% 566 800 1,7%
Aktiva konton 747 800 635 000 17,8% 735 000 1,7%
Nettosparande (MSEK) 500 2 000 -75,0% 1 600 -68,8%
Sparkapital (Mdr SEK) 236 193 22,1% 235 0,5%
Värdepappersbelåning (MSEK)** 5 269 4 690 12,3% 5 102 3,3%
Utlåning Privatlån (MSEK) 3 208 2 618 22,5% 3 172 1,1%
Bolån (MSEK)*** 1 032 937 10,2%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Utlåning exklusive pantsatta likvida medel

*** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för perioden innan saknas därmed.

Se vd Håkan Nyberg och kommunikationschef Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken
kl 14:00 live på Twitter. Länk från Twitter
@Nordnet 

För mer information, kontakta:

Håkan Nyberg, vd
hakan.nyberg@nordnet.se, 0703 970 904                                                      

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775


Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 12:40 CET.


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.