2021-02-04

Nordnet: Månadsstatistik januari

I januari gjordes 7 604 400 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 411 000 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av januari till 1 287 300 vilket är 65 800 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 10,9 miljarder SEK och sparkapitalet till 594 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av januari till 20,4 miljarder SEK.

Januari December Förändring Januari Förändring
2021 [1] 2020 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 287 300 1 221 500 5,4% 931 800 38,2%
Nettosparande (Mdr SEK) 10,9 9,5 14,4% 6,0 81,2%
Sparkapital (Mdr SEK) 594 565 5,2% 409 45,3%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning [2] 9,8 9,2 6,3% 7,2 34,7%
Bolån 6,6 6,5 2,4% 4,6 44,0%
Privatlån 4,0 4,0 0,2% 4,1 -1,6%
Total utlåning 20,4 19,7 3,8% 15,9 28,1%
Antal avslut [3]
Sverige 2 430 900 1 951 000 24,6% 1 535 900 58,3%
Norge 2 064 000 1 553 900 32,8% 674 200 206,1%
Danmark 1 675 000 1 104 400 51,7% 532 600 214,5%
Finland 1 434 500 1 092 500 31,3% 708 300 102,5%
Totalt 7 604 400 5 701 800 33,4% 3 451 000 120,4%
Snitt per börsdag 411 000 285 100 44,2% 164 300 150,2%

 

[1] Siffrorna avseende januari 2021 är preliminära. 
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.