2023-02-03

Nordnet: Månadsstatistik januari

I januari gjordes 4 574 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 215 900 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 14 200 och totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 722 000. Nettosparandet i januari var 2,5 miljarder SEK, sparkapitalet den sista januari var 763 miljarder SEK och utlåningen 27,6 miljarder SEK. 

Januari December Förändring Januari Förändring
2023[1] 2022 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 722 000 1 707 800 0,8% 1 628 100 5,8%
Nettosparande (Mdr SEK) 2,5 0,7 260,2% 9,3 -72,9%
Sparkapital (Mdr SEK) 763 715 6,7% 764 -0,2%
varav inlåning (Mdr SEK) 79 81 -2,4% 77 2,9%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 12,7 12,3 3,0% 12,8 -0,8%
Bolån 10,9 10,9 -0,2% 9,1 19,9%
Privatlån 4,0 4,1 -1,2% 4,1 -2,3%
Total utlåning 27,6 27,3 1,1% 26,0 6,2%
Antal avslut[3]
Sverige 1 828 100 1 577 000 15,9% 2 126 300 -14,0%
Norge 1 015 700 758 800 33,9% 1 322 700 -23,2%
Danmark 882 900 754 600 17,0% 1 119 100 -21,1%
Finland 847 900 774 700 9,4% 1 327 400 -36,1%
Totalt 4 574 600 3 865 100 18,4% 5 895 500 -22,4%
Andel avslut utanför hemmamarknad 26,9% 27,4% -0,4% 28,6% -1,7%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 89 200 75 100 18,8% 109 000 -18,2%
Norge 46 200 36 100 28,0% 63 000 -26,7%
Danmark 40 100 35 900 11,7% 53 300 -24,8%
Finland 40 400 38 700 4,4% 66 400 -39,2%
Totalt 215 900 185 800 16,2% 291 700 -26,0%

[1] Siffrorna avseende januari 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.  
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.