2015-08-03

Nordnet: månadsstatistik juli

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I juli gjordes 1 458 747 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 63 424 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i juli till 466 800, vilket är 4 300 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 594 800 stycken, motsvarande en ökning med 50 200 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juli preliminärt till 2,1 miljarder SEK och sparkapitalet till 200 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av juli till 6,5 miljarder SEK. 

Förändring Förändring
Juli 2015 Juli 2014 ett år Juni 2015 en månad
Sverige 675 228 483 182 39,7% 729 881 -7,5%
Norge 178 552 136 696 30,6% 178 858 -0,2%
Danmark 322 060 175 735 83,3% 279 843 15,1%
Finland 282 907 218 956 29,2% 231 789 22,1%
Totalt 1 458 747 1 014 569 43,8% 1 420 371 2,7%
Snitt per börsdag 63 424 44 112 43,8% 67 637 -6,2%
Aktiva kunder 466 800 415 300 12,4% 462 500 0,9%
Aktiva konton 594 800 519 400 14,5% 588 500 1,1%
Nettosparande (MSEK) 2 100 1 900 10,5% 1 000 110,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 200 157 27,4% 191 4,9%
Utlåning värdepapper exklusive pantsatta likvida medel (MSEK) 4 070 3 490 16,6% 3 835 6,1%
Privatlån (MSEK) 2 398 2 282 5,1% 2 357 1,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

* Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

– Sommaren 2015 har bjudit på den högsta aktiviteten någonsin i Nordnets historia under en julimånad. Antalet affärer bland de nordiska spararna är rekordhögt, och över 40 procent fler än förra året. Dels gör den ökade mobiliteten och digitaliseringen att spararna tar med sig börsen på semestern i större utsträckning än tidigare. Vidare har börsen gått bra under många år vilket gör att aktier har högt förtroende som sparform. Juli blev även en ovanligt händelserik för att vara en sommarmånad med bland annat turbulens i Grekland och stora börsras i Kina, och volatilitet skapar aktivitet. En del sparare ser möjligheter att spekulera och tjäna pengar, medan andra tycker att läget är för oroligt och lämnar börsen, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015 kl 11:45 (CET). 


Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.