2015-04-01

Nordnet: månadsstatistik mars

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I mars gjordes 1 674 306 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 76 105 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i mars till 449 900, vilket är 6 300 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 570 800 stycken, motsvarande en ökning med 26 200 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i mars preliminärt till 2,5 miljarder SEK och sparkapitalet till 193 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av mars till 6,2 miljarder SEK. Nettosparandet under mars inkluderar en överföring av sparkapital på drygt 200 miljoner till Söderberg & Partners, i enlighet med tidigare meddelande om minskat samarbete. Nästa flytt beräknas ske i maj 2015.

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

Förändring Förändring
Mar 2015 Mar 2014 ett år Feb 2015 en månad
Sverige 735 745 614 699 19,7% 743 684 -1,1%
Norge 211 090 201 434 4,8% 237 803 -11,2%
Danmark 385 134 228 645 68,4% 316 244 21,8%
Finland 342 337 290 120 18,0% 345 738 -1,0%
Totalt 1 674 306 1 334 898 25,4% 1 643 469 1,9%
Snitt per börsdag 76 105 63 567 19,7% 82 173 -7,4%
Aktiva kunder* 449 900 404 100 11,3% 443 600 1,4%
Aktiva konton* 570 800 501 200 13,9% 561 400 1,7%
Nettosparande (MSEK)* 2 500 1 300 92,3% 2 800 -10,7%
Sparkapital (Mdr SEK)* 193 145 33,7% 189 2,2%
Värdepappersbelåning (MSEK)* 3 850 3 480 10,6% 3 600 6,9%
Privatlån (MSEK)* 2 310 2 210 4,5% 2 310 0,0%

* Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

– Kundinflödet till Nordnet är fortsatt starkt, och våra kunders nettosparande och handelsaktivitet ligger på höga nivåer. Under mars månad rörde sig de nordiska börserna i huvudsak sidledes efter en stark inledning på börsåret 2015, med ett tydligt undantag i Köpenhamnsbörsen. I Danmark rusade börsen med hela åtta procent under månaden, driven av kraftiga kurslyft i indextunga Novo Nordisk. Novo Nordisk är Köpenhamnsbörsens överlägset största bolag och aktien klättrade med närmare 20 procent under mars och har stigit med 45 procent hittills i år, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2015 kl 14:00 (CET). 

Nordnet is a Nordic online bank with about 570,800 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.