2015-12-01

Nordnet: månadsstatistik november

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I november gjordes 2 002 898 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 95 376 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i november till
485 600, vilket är 5 800 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 620 400 stycken, motsvarande en ökning med 75 800 sedan ingången av året. Nettosparandet uppgick i november preliminärt till -1 000 miljoner SEK och sparkapitalet till 203 miljarder SEK.
Utlåningen uppgick vid utgången av november till 7,0 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Nov 2015 Nov 2014 ett år Okt 2015 en månad
Sverige 1 070 636 544 548 96,6% 989 383 8,2%
Norge 224 770 185 792 21,0% 232 692 -3,4%
Danmark 389 614 211 816 83,9% 340 308 14,5%
Finland 317 878 253 802 25,2% 318 321 -0,1%
Totalt 2 002 898 1 195 958 67,5% 1 880 704 6,5%
Snitt per börsdag 95 376 59 798 59,5% 87 475 9,0%
Aktiva kunder 485 600 429 300 13,1% 479 800 1,2%
Aktiva konton 620 400 539 400 15,0% 612 400 1,3%
Nettosparande (MSEK) -1 000 1 300 -176,9% 900 -211,1%
Sparkapital (Mdr SEK) 203 164 23,6% 197 3,0%
Utlåning värdepapper exklusive pantsatta
likvida medel (MSEK)
4 396 3 381 30,0% 4 266 3,0%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 565 2 314 10,8% 2 522 1,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

– Börsåret 2015 närmar sig upploppet och november blev en månad med uppgång och återhämtning på de nordiska börserna, trots ett oroligt omvärldsklimat. Samtliga fyra nordiska marknader steg under perioden med Köpenhamnsbörsen i topp med en uppgång på hela 8 procent. Köpenhamnsbörsen ligger nära nya toppnivåer och med en uppgång på närmare 40 procent i år lutar det åt ett riktig bra börsår för de danska spararna, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– November blev en rekordmånad för Nordnet. Såväl antalet avslut under en månad, antalet avslut i snitt per dag samt antalet avslut i Sverige respektive Danmark på månadsbasis nådde toppnivåer under november. Vi uppnår även en toppnotering i sparkapital på 203 miljarder kronor. Nettosparandet i november är däremot negativt, vilket i huvudsak beror på den minskning av samarbetet med Söderberg & Partners som tidigare annonserats. Av deras kunders kapital har 2,1 miljarder flyttats ut från Nordnet under månaden, avslutar Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2015 kl 14:00 (CET).


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.