2014-11-03

Nordnet: månadsstatistik oktober

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I oktober gjordes 1 600 603 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 71 138 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i oktober till 424 900, vilket är 3 900 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 533 300 stycken, motsvarande en ökning med 46 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i oktober preliminärt till 1,7 miljarder SEK och sparkapitalet till 161 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Okt 2014 Okt 2013 ett år Sep 2014 en månad
Sverige 751,621 702,569 7.0% 517,360 45.3%
Norge 248,576 198,840 25.0% 167,237 48.6%
Danmark 288,961 191,515 50.9% 206,127 40.2%
Finland 311,445 290,868 7.1% 242,671 28.3%
Totalt 1,600,603 1,383,792 15.7% 1,133,395 41.2%
Snitt per börsdag 71,138 60,165 18.2% 51,518 38.1%
Aktiva kunder 424,900 386,900 9.8% 421,000 0.9%
Aktiva konton 533,300 477,200 11.8% 527,700 1.1%
Nettosparande (MSEK) 1,700 700 142.9% 2,100 -19.0%
Sparkapital (Mdr SEK) 161 132 22.5% 160 0.8%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande och sparkapital bygger på preliminär data.

– Stora svängningar kännetecknade de nordiska aktiemarknaderna under oktober, vilket ledde till en handelsintensiv månad. Nordnets kunder gjorde 38 procent fler affärer jämfört med september i år och 18 procent fler än i oktober förra året. Månaden inleddes med en dramatisk nedgång på börserna, vilken till stor del drevs av en tilltagande oro för konjunkturen. Lika dramatisk som nedgången i början av månaden var återhämtningen under oktobers andra halva. Tre av fyra nordiska börser slutade vid nollstrecket, där Stockholm klarade sig bäst med en uppgång på knappt en procent. Oslobörsen orkade inte riktigt att återhämta hela månadens ras och slutade på minus fyra procent, främst på grund av en fortsatt svag utveckling för oljepriset. Bidragande till återhämtningen under oktobers andra halva var rapportfloden för tredje kvartalet, som innehöll relativt starka kvartalsrapporter bland tongivande bolag, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Vi ser en fortsatt god tillväxt i kunder och sparande. Antalet aktiva kunder är 9,8 procent fler jämfört med oktober förra året. Nettosparandet är på en fortsatt bra nivå och en miljard högre än för ett år sedan. Det finns en tydlig sparvilja bland våra kunder, fortsätter Johan Tidestad.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2014 kl 14:15 (CET). 

Nordnet is a Nordic online bank with about 533,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.