2015-10-01

Nordnet: månadsstatistik september

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I september gjordes 1 594 902 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 72 496 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i september till 476 000, vilket är 3 200 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 607 000 stycken, motsvarande en ökning med 62 400 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till -1,0 miljarder SEK och sparkapitalet till 185 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av september till 6,6 miljarder SEK. 

Förändring Förändring
Sep 2015 Sep 2014 ett år Aug 2015 en månad
Sverige 840 959 517 360 62,5% 866 802 -3,0%
Norge 181 001 167 237 8,2% 213 126 -15,1%
Danmark 276 812 206 127 34,3% 369 591 -25,1%
Finland 296 130 242 671 22,0% 295 651 0,2%
Totalt 1 594 902 1 133 395 40,7% 1 745 170 -8,6%
Snitt per börsdag 72 496 51 518 40,7% 83 103 -12,8%
Aktiva kunder 476 000 421 000 13,1% 472 800 0,7%
Aktiva konton 607 000 527 700 15,0% 602 600 0,7%
Nettosparande (MSEK) -1 000 2 100 2 100
Sparkapital (Mdr SEK) 185 160 15,8% 193 -3,8%
Utlåning värdepapper exklusive pantsatta likvida medel (MSEK) 4 142 3 481 19,0% 4 116 0,6%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 474 2 289 8,1% 2 437 1,5%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

– September levde i år upp till sitt rykte som en svag börsmånad. Under större delen av månaden trampade marknaderna vatten, men mot slutet bar det utför igen. Samtliga nordiska börser backade med Stockholm som sämsta marknad med en nedgång på 5,6 procent. Händelser som påverkade marknaderna var bland annat Feds räntebesked och Volkswagens genomklappning på Frankfurtbörsen, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Aktiviteten bland Nordnets kunder är fortsatt hög, och antalet avslut ökade med 41 procent jämfört med förra året. Nettosparandet i september är däremot negativt, vilket beror på den minskning av samarbetet med Söderberg & Partners som meddelades i slutet av förra året. Av deras kunders kapital har 1,9 miljarder flyttats ut från Nordnet under månaden, avslutar Johan Tidestad.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2015 kl 14:00 (CET). 

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.