2016-07-19

Nordnet Norge Q2: Høy aktivitet og fortsatt sterk vekst

Det andre kvartalet ble hendelsesrikt på verdens børser og interessen for aksjemarkedet tiltok ettersom børsene gjorde come-back etter en svak start på året. Nordnet Norge viser fortsatt sterk vekst i antall nye kunder, og antallet aksjehandler øker kraftig.  


Børsåret 2016 fikk en uvanlig tøff start på året, men har hentet inn mye av det tapte i andre kvartal.  En sterk utvikling i oljeprisen har bidratt til en oppgang på nærmere fem prosent på Oslo Børs i perioden april – juni. Det er fortsatt en allmenn uro rundt veksten i verdensøkonomien, lave renter og sentralbankenes rolle i de internasjonale konjunkturene. På tampen av andre kvartal forsterket uroen i markedene seg med den britiske folkeavstemningen om medlemskap i EU.

– Uroen i markedet, og spesielt store svingninger i oljeprisen samt usikkerhet knyttet til Brexit bidro til høy aktivitet blant Nordnets norske kunder i andre kvartal. Med hjelp av høyere oljepris har Oslo Børs stått seg bra, og endte andre kvartal som den beste av de Nordiske børsene, sier sjef for Nordnet i Norge Anders Skar.

Antallet aktive kunder i Nordnet Norge har økt med 14 prosent de siste 12 månedene og er nå på 75 600. Antallet transaksjoner blant norske kunder økte med 21 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Bakgrunnen for den kraftige økningen i antall aksjehandler er det volatile markedet og lanseringen av en ny prismodell for aksjehandel. Prisendringen består av en enklere og tydeligere avgiftsstruktur, generelt lavere minstekurtasje og billigere handel i utlandet. Den nye prismodellen har ført til høyere aktivitet blant kundene som handler for mindre beløp.

– Det er gledelig at vi stadig får flere nye kunder. Vår nye prismodell for aksjehandel har blitt tatt godt imot av både nye og eksisterende kunder, forteller Anders Skar.

Sammenlignet med andre kvartal i 2015 sank driftsinntektene for Nordnetkonsernet med 1 prosent til 293,5 millioner svenske kroner. Reduksjonen skyldes både lavere rentenetto og provisjonsinntekter. Driftsresultatet sank i andre kvartal med 14 prosent til 86,8 millioner svenske kroner og driftsmarginen endte på 30 prosent.

Les hele kvartalsrapporten på http://org.nordnet.se.

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, tel. 959 222 77 | E-post: anders.skar@nordnet.no 

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.