2023-03-23

Nordnet offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm

Nordnet offentliggjorde den 8 februari 2023 att bolaget framgångsrikt emitterat primärkapitaltillskott (AT1) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II om 300 miljoner kronor, utformade för att uppfylla kraven för primärkapitaltillskott (AT1) under kapitaltäckningsregelverket (CRR) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II-regelverket.

Bolaget har i syfte att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.nordnetab.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli omkring den 27 mars 2023.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.