2016-02-18

Nordnet on Suomen suositelluin pankki sijoittajalle

Tutkimusyhtiö YouGov tutki suomalaisten sijoittajien tyytyväisyyttä omaan pankkiinsa ja heidän halukkuuttaan suositella pankkiaan muille sijoittajille. Tutkimus osoittaa suuria eroja eri pankkien välillä. Nordnetillä on tulosten mukaan ylivoimaisesti korkein NPS eli suositteluindeksi, tyytyväisimmät asiakkaat ja Nordnet oli ykkönen lähes kaikissa kategorioissa.


1507 osake- ja rahastosijoittajaa vastasivat koko Suomen kattavaan tutkimukseen, jonka tutkimusyhtiö YouGov suoritti Nordnetin puolesta joulukuussa 2015.  Tutkimus osoittaa, että Nordnetin suositteluindeksi, Net Promoter Score eli NPS on 32. NPS on tunnettu ja maailmanlaajuisesti käytetty mittari, jolla mitataan asiakkaan halukuutta suositella yritystä ystäville ja tuttaville. Luku lasketaan vähentämällä suosittelijoiden määrästä arvostelijoiden määrä, eli kuinka paljon enemmän suosittelijoita kuin arvostelijoita yrityksellä on. Vain kolmen muun pankin NPS-tulos oli tutkimuksessa positiivinen: Säästöpankki (3), OP-Pohjola (3) ja S-Pankki (2). Yli puolella tutkimuksessa mukana olleista pankeista NPS-luku oli negatiivinen eli arvostelijoiden määrä oli korkeampi kuin suosittelijoiden määrä.

  Olemme jo pitkään mitanneet NPS-tuloksia sisäisesti ja halusimme tehdä laajemman tutkimuksen suomalaisten säästäjien ja sijoittajien keskuudessa. Nyt saatu tulos on linjassa omien tutkimustemme kanssa. Vahva asiakaskasvumme johtuu matalien hintojen ja laajan tuotevalikoiman lisäksi siitä, että asiakkaat suosittelevat meitä ystävilleen ja tutuilleen. Kasvu syntyy tyytyväisistä asiakkaista, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Niklas Odenwall.

          Suosittelun merkitys kasvaa koko ajan. Sosiaalinen media helpottaa suosittelemista ja siihen on saatu uusia kanavia sekä keinoja. Oman kokemuksemme mukaan onnistunut asiakaskokemus kerrotaan nyt entistä useammin muille. Jos taas jokin menee pieleen, niin sekin kerrotaan heti. Siksi asiakkaiden kuuntelu on tärkeämpää kuin koskaan kaikissa kanavissa ja kaikkina aikoina, Odenwall jatkaa.

YouGovin tutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka tyytyväisiä sijoittajat ovat omaan pankkiinsa kokonaisuudessaan. Tulosten mukaan Nordnetin asiakkaat ovat kaikista tyytyväisimpiä. Laajassa tutkimuksessa kartoitettiin myös tyytyväisyyttä esimerkiksi kaupankäynnin kuluihin, sijoituksiin käytettäviin verkkopalveluihin, sijoitustuote- ja markkinavalikoimaan ja saatavilla olevaan sijoituksiin liittyvään tietoon. Näissä kaikissa kategorioissa Nordnet nousi parhaaksi. Erot pankkien välillä ovat suuret. Kysyttäessä tyytyväisyyttä sijoitusneuvontaan Nordnet jäi tutkimuksen viimeiseksi, mikä on luonnollista, sillä sijoitusneuvonta ei kuulu Nordnetin strategiaan.

  Voimme vetää tutkimuksesta sen johtopäätöksen, että sijoittamisessa on yhä vahvemmin vallalla ”tee se itse” -trendi. Siksi jatkamme Nordnetissä vanhojen palkkiorakenteiden kyseenalaistamista ja haastamme pankkimaailmaa tuomalla markkinoille uudenlaisia palveluja, kuten kuluttomat Superrahastot ja sijoitusverkosto Sharevillen. Olemme iloisia, että asiakaskeskeinen palvelukehitys ja asiakaspalveluun tehdyt panostukset tuottivat meille erinomaisen tuloksen tässä tutkimuksessa, toteaa Niklas Odenwall.

NPS-asteikko kulkee plus 100:sta miinus 100:taan ja ero Nordnetin ja tutkimuksessa huonoiten menestyneen pankin välillä on 51 yksikköä. Tutkimuksen alhaisimmat NPS-luvut olivat FIMillä (-19), Nordealla (-15) ja Danske Bankilla (-12). Lisätietoa tutkimuksesta bit.ly/NordnetNPS.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov ajalla 11.–20.12.2015. Kyselyyn vastasi 1507 18–74-vuotiasta suomalaista henkilöä, jotka omistavat osakkeita ja/tai rahastoja. 

Lisätietoja:

Niklas Odenwall, Nordnet Suomen maajohtaja, 358 40 565 6043

niklas.odenwall@nordnet.fi

Nordnet on pohjoismainen pankki, jonka kautta voi sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin. Nordnetin tavoitteena on antaa asiakkaille työkalut omien sijoitustensa hallintaan ja olla pohjoismaisten säästäjien ja sijoittajien ykkösvalinta. Nordnet AB on listattu Tukholman pörssiin. Tutustu meihin osoitteessa www.nordnet.fi tai www.nordnetbankab.wpengine.com.