2020-02-17

Nordnet passerar 50 000 aktiesparkonton i Finland

Den 1 januari 2020 introducerades en ny kontoform i Finland för sparande i aktier. Det nya kontot heter ”osakesäästötili” (på svenska ”aktiesparkonto”). Vinster, utdelningar och räntor beskattas inte löpande utan först när pengar tas ut från kontot. Aktiesparkonto erbjuds av de stora bankerna och mäklarna på den finska marknaden, inklusive Nordea, Mandatum och Danske Bank.

Euroclear Finland publicerade 5 februari statistik över antalet öppnade aktiesparkonton på den finska sparmarknaden, vilket visar att spararna fram till början av februari hade öppnat totalt 60 000 aktiesparkonton. Nordnets andel av de öppnade kontona uppgick vid tidpunkten för Euroclears avstämning till 75 procent. Det totala antalet aktiesparkonton hos Nordnet har nu passerat 50 000 stycken.

–   Det är fantastiskt kul för de finska spararna att det nya aktiesparkontot äntligen har blivit verklighet. Kontoformen har snabbt blivit populär på grund av sin enkelhet och förmånliga skattestruktur. Med 75 procent av de hittills öppnade kontona kan jag glädjande nog konstatera att Nordnet är klar etta på marknaden, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Statistiken från Euroclear visar ockå att det finska aktieägandet har breddats rejält under den första månaden sedan aktiesparkontot lanserades. Under januari tillkom nästan 19 000 helt nya aktieägare i Finland, motsvarande en ökning med över 2 procent av det totala antalet aktieägare.

–   En kontoform där beskattning och deklaration fungerar på ett enkelt sätt är ofta en förutsättning för att vanliga människor ska ta steget och börja investera i aktier. Nordnet handlar om att demokratisera sparande och investeringar, och statistiken över nya aktieägare visar att det nya aktiesparkontot glädjande nog har haft den effekten, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Statistiken från Euroclear finns här.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.