2018-12-03

Nordnet passerar en miljon konton

Under november gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 310 817 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 107 480 avslut i snitt per börsdag.

–   De nordiska börserna upplevde i november något av ett efterskalv efter de branta nedgångarna i oktober. Tre av fyra börser backade, med Köpenhamn som undantag. Aktiviteten var hög under början av månaden, men mattades av mot slutet, och våra kunder gjorde totalt över 2,3 miljoner affärer, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 

–   Nordnet har under månaden passerat en miljon aktiva konton, vilket är något av en milstolpe. Knappt hälften av antalet konton finns i Sverige, och vår näst största marknad mätt på detta sätt är Finland med drygt 25 procent, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

November    November    Förändring    Oktober    Förändring   
  2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 179 302 1 215 195 -3,0% 1 458 742 -19,2%
Norge 366 894 344 417 6,5% 467 282 -21,5%
Danmark 374 078 398 567 -6,1% 422 517 -11,5%
Finland 390 543 351 074 11,2% 489 512 -20,2%
Totalt 2 310 817 2 309 253 0,1% 2 838 053 -18,6%
Snitt per börsdag 107 480 107 407 0,1% 123 394 -12,9%
Omsatt handelsbelopp (MSEK)*  66 131 66 671 -0,8% 83 961 -21,2%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.