2012-03-29

Nordnet publicerar ansvarsrapport

Nordnet publicerar idag sin andra ansvarsrapport i enlighet med riktlinjerna i the Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten avser räkenskapsåret 2011 och baseras på tredje generationen av GRI:s riktlinjer (G3.1) med en självdeklarerad nivå C.


Nordnet har under senare år märkt av en större efterfrågan på information om hur bolaget hanterar hållbarhetsfrågor, varför en ansvarsrapport publiceras sedan 2011. Rapporten bygger på en dialog med Nordnets intressenter i syfte att identifiera vilka frågor som anses viktiga och vilka förväntningar som finns på bolagets hållbarhetsarbete.

Nordnets ansvarsrapport hämtas via bolagets hemsida www.org.nordnet.se, Rapportcenter.

För mer information, kontakta: 
Adrian Westman, Communications Manager, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2012 kl 11.00 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer