2013-04-25

Nordnet publicerar ansvarsrapport

För tredje året i följd publicerar Nordnet en ansvarsrapport enligt the Global Reporting Initiative (GRI), världens mest spridda ramverk för hållbarhetsredovisning. I ansvarsrapporten beskriver vi hur Nordnet arbetar med kundansvar, ansvarsfulla affärer, medarbetaransvar samt vår påverkan på miljön. Ansvarsrapporten avser räkenskapsåret 2012 och baseras på GRI:s senaste riktlinjer (G3.1), med en självdeklarerad nivå C.


Nordnet har under senare år märkt av en större efterfrågan på information om hur bolaget hanterar hållbarhetsfrågor. Rapporten bygger på en dialog med Nordnets intressenter i syfte att identifiera vilka frågor som anses viktiga och vilka förväntningar som finns på bolagets hållbarhetsarbete.

Nordnets ansvarsrapport hämtas via bolagets hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com, rapportcenter.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet is a Nordic online bank with about 456,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplify savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.