2020-03-20

Nordnet publicerar års – och hållbarhetsredovisning för 2019

Från och med idag, fredagen den 20 mars 2020, finns års – och hållbarhetsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

Höjdpunkter under året

 • Lars-Åke Norling tillträdde som ny VD i september.
 • Nästa generations webbtjänst lanserades på samtliga av Nordnets marknader.
 • Utsågs till ”Årets börsmäklare” i Finland och till ”Årets småföretagarbank” av Privata Affärer i Sverige.
 • Nordnet första finska bank att erbjuda nya kontoformen osakesäästötili (aktiesparkonto).

 

Finansiellt resultat i korthet, januari-december 2019

 • Rörelseintäkterna ökade med 20 procent och uppgår till 1 573,4 (1 310,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 167 procent till 377,4 (141,2) MSEK.
 • Årets resultat efter skatt ökade med 187 procent och uppgick till 339,5 (118,1) MSEK.
 • Kundbasen ökade med 19 procent till 913 600 (765 200) kunder.
 • Nettosparandet uppgår till 20,9 (23,5) mdr SEK.

 

Hållbarhetsresultat i korthet, januari-december 2019

 • För 2019 klimatkompenserar vi till 110 procent för alla våra växthusgasutsläpp, som under året uppgick till 238 ton CO2e, en minskning med 7 procent jämfört med 2018.
 • 40 procent av fondsparandet är placerat i hållbara fonder (4-5 jordglober enligt Morningstars hållbarhetsbetyg).
 • Könsfördelningen på Nordnet är 36 (38) procent kvinnor och 64 (62) procent män. Andelen kvinnor med personalansvar har minskat med 13 procentenheter i jämförelse med 2018, och uppgår till 34 procent.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef,
0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.