2011-03-31

Nordnet publicerar årsredovisning för 2010

Från och med idag, torsdagen den 31 mars 2011, finns årsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.org.nordnet.se.


Nordnets verksamhet bedrivs i första hand på internet, och även årsredovisningen för 2010 är anpassad för webben. Som ett företag vars främsta ledord är att vara moderna, enkla och aktiva har årsredovisningen utvecklats med enkelheten som utgångspunkt och med användaren i fokus.

Den webbanpassade årsredovisningen nås via www.org.nordnet.se eller direkt på 2010.nordnetbankab.wpengine.com. Där återfinns också den legala årsredovisningen som PDF.

 

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Investor Relations Manager, 073-50 90 400
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2011 kl 11.00 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 360,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer