2013-03-21

Nordnet publicerar årsredovisning för 2012

Från och med idag, torsdagen den 21 mars 2013, finns årsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


Årsredovisningen finns tillgänglig att ladda ner och läsa på bolagets hemsida. Tillsammans med årsredovisningen finns även en verksamhetsöversikt. Nordnets verksamhet bedrivs på internet och det elektroniska tillgängliggörandet ligger i linje med bolagets affärsmodell, samt är effektivt ur kostnads- och miljösynpunkt. För aktieägare som ändå önskar erhålla en papperskopia på årsredovisningen, kan beställning ske via e-post till ir@nordnet.se.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
0708-875 775

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2013 kl 12:00 (CET).