2015-03-20

Nordnet publicerar årsredovisning för 2014

Från och med idag, fredag den 20 mars 2015, finns årsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


Nordnets årsredovisning 2014 finns tillgänglig att ladda ner och läsa på bolagets hemsida. I årsredovisningen finns även Nordnets hållbarhetsrapport, Nordnet Citizenship.

Nordnets verksamhet bedrivs på internet och det elektroniska tillgängliggörandet ligger i linje med bolagets affärsmodell, samt är effektivt ur kostnads- och miljösynpunkt. För aktieägare som ändå önskar erhålla en papperskopia på årsredovisningen, kan beställning ske via e-post till ir@nordnet.se

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2015 kl 13:30 (CET).


Nordnet is a Nordic online bank with about 561,400 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.