2016-03-18

Nordnet publicerar årsredovisning för 2015

Från och med idag, fredag den 18 mars 2016, finns årsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


Nordnets årsredovisning 2015 finns tillgänglig att ladda ner och läsa på bolagets hemsida. I årsredovisningen finns även Nordnets hållbarhetsrapport, Nordnet Citizenship.

Nordnets verksamhet bedrivs på internet och det digitala tillgängliggörandet ligger i linje med bolagets affärsmodell, samt är effektivt ur kostnads- och miljösynpunkt. För aktieägare som önskar erhålla en papperskopia på årsredovisningen, kan beställning ske via e-post till ir@nordnet.se.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2016 kl 10:30 (CET).

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.