2023-01-31

Nordnet publicerar bokslutskommuniké 2022

Nordnet AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké för 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Utmanande omvärldsfaktorer till trots gör vi för fjärde kvartalet ett mycket starkt finansiellt resultat. Nordnets verksamhet är väldiversifierad ur ett såväl geografiskt som produktmässigt perspektiv, vilket borgar för höga intäkter och god lönsamhet i olika typer av makroekonomiska miljöer. Intäkterna från aktiehandel och sparande i fonder minskar under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period förra året, men kompenseras mer än väl av ett högre räntenetto. De totala intäkterna uppgår för perioden till 952 miljoner kronor, vilket i kombination med en fortsatt god kostnadskontroll gör att vi för fjärde kvartalet kan presentera ett justerat rörelseresultat på 624 miljoner kronor – det näst bästa i Nordnets historia, säger Lars-Åke Norling, VD på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

  • God kundtillväxt och positivt nettosparande, men fortsatt osäkerhet på börsen leder till lägre handelsaktivitet.
  • Ett starkt kvartal ur ett finansiellt perspektiv med näst högst intäkter och resultat i Nordnets historia.
  • Fortsatt god kostnadskontroll med kostnader i linje med finansiella mål för kvartalet och helåret.
  • Ett högre ränteläge påverkar räntenettot positivt, ökning med 172 procent jämfört med kvartal fyra 2021.
  • Nordnet utses till Årets Bank 2022 av tidningen Privata Affärer, och sparekonom Frida Bratt blir Årets Sparprofil.
  • Stort antal nya kundfunktioner lanserade, inklusive utdelningsöversikt, bevakningslistor, förbättrad inloggning och enklare överföringar via Trustly.

Resultatet i korthet oktober-december 2022 (oktober-december 2021)

  • Justerat rörelseresultat 624 (578) MSEK
  • Rörelseintäkterna uppgår till 952 (892) MSEK
  • Justerade rörelsekostnader uppgår till -314 (-299) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning 1,97 (1,82) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor den 31 januari 2022 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-31 08:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.