2016-01-29

Nordnet Q4: Kraftig vekst for Nordnet Norge


Nordnet presenterer i dag årsresultatet for 2015, og det viser kraftig tilstrømning av nye kunder og kapital til den norske virksomheten. Veksten var den beste i Nordnet Norges historie, og antallet kunder økte med 14 prosent i løpet av året.

I april 2015 stod OBX-indeksen på Oslo Børs i all-time-high, men har i løpet av fjoråret blitt påvirket negativt av en fallende oljepris og varierende utvikling i verdensøkonomien. Antall handler i 2015 blant Nordnets norske kunder økte med 15 prosent sammenlignet med 2014.

For Nordnet-konsernet økte driftsinntekter med 15 prosent i 2015 til 1,249 millioner svenske kroner, samtidig som resultat etter skatt økte med 29 prosent til 357 millioner kroner.

Høydepunkter for Nordnet Norge i 2015:

Per 31.12 var antallet aktive kunder 70 800, noe som tilsvarer en økning på 14 prosent i 2015.
Netto kapitaltilstrømning (alle innskudd minus alle uttak) var i 2015 på 4,2 milliarder kroner, sammenlignet med 2,4 milliarder kroner i 2014.
Antall aksje- og fondshandler økte i løpet av året med 15 prosent og endte på totalt 2,5 millioner.

Inntektene for Nordnet Norge økte med 17 prosent, mens kostnadene var i linje med året før. De økte inntektene kommer delvis fra økte kurtasje- og provisjonsinntekter som følge av flere handler, i tillegg til økte fondsinntekter.

 2015 er det beste året i Nordnet Norges historie når vi ser på vekst. Rundt 9000 norske privatpersoner valgte å starte sparing og investering på Nordnets plattform, og kundene våre har satt inn over 4 milliarder kroner på kontoene sine. Vi har de siste årene lansert et kostnadsfritt indeksfond, Norges billigste lån og Nordens største sosiale investeringsnettverk Shareville. Forklaringen på den sterke veksten er lave priser, et bredt og omfattende univers av investeringsmuligheter, og det faktum at vi har mange fornøyde kunder som anbefaler oss videre til venner og kjente. All vekst starter med fornøyde kunder, og jeg kommer i løpet av 2016 til å jobbe hardt for at vi skal bli enda bedre og levere på kundenes allerede høye forventninger til oss, sier Anders Skar, landssjef for Nordnet Norge. 

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, tel. 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no 

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.