2012-11-14

Nordnet Säästöindeksi: Suomalaisten pörssisynkistely päättymässä – enemmistö uskoo pörssin nousevan vuoden aikana

Suomi ja Pohjoismaat, Q3 2012

Nordnetin neljännesvuosittain teettämästä selvityksestä käy ilmi, että suomalaisten luottamus pörssiin on palaamassa. Puolen vuoden aikana osakkeiden hintojen uskotaan vielä hieman laskevan, mutta vuoden kuluttua enemmistö jo peukuttaa maltillisen nousun puolesta. Miehet ovat erityisen optimistisia. 


Kesästä alkanut nousu piristänyt sijoittajien uskoa pörssiin

Enemmistö uskoo pörssin valuvan yhä alemmas kevääseen 2013 mennessä, mutta suomalaisilla on nyt jo selkeästi valoisampi näkemys osakkeiden kehityksestä kuin 3 kuukautta sitten. Nyt jo yli kolmannes (35 %) odottaa pörssin nousevan seuraavan puolen vuoden aikana. Viimeksi asiaa kysyttäessä 3 kuukautta sitten nousuun uskoi vain 23 %. Laskua puolen vuoden aikana odottaa nyt 44 %, kun 3 kuukautta sitten luku oli 58 %.

Miehet ovat erityisen toiveikkaita. Miehistä yhtä moni uskoo nousuun kuin laskuun niinkin nopeasti kuin kevääseen mennessä.

”Suomalaiset näkevät selvästi jonkinlaista valoa pörssitunnelin päässä. Niiden määrä, jotka pelkäävät hintojen yhä laskevan, on huomattavasti vähentynyt ja vuoden kuluttua enemmistö jo uskoo osakkeiden vahvistuvan. Voisi olettaa, että tämä luottamus näkyy kohta myös ostajien palaamisena markkinoille”, pohtii Kirsi Salo, Nordnet Suomen talousvalmentaja.

Vuoden 2013 lopulla häämöttää valoa

Mitä pidemmälle vuotta 2013 mennään, sitä tasaisempaa kasvua suomalaiset odottavat. 41 % on sitä mieltä, että osakkeiden hinnat ovat kallistuneet vuoden kuluttua, laskuun uskoo enää 38 %. Myös pelko suuresta pörssiromahduksesta on hellittänyt otettaan.

”Takana ovat kovat pörssivuodet, eivätkä suomalaiset uskalla vielä toivoa suurta pörssijuhlaa. Selvästi tyypillisin ennuste on, että pörssi on noussut vuoden kuluttua 1–5 %. Tähän uskoo neljännes vastaajista. Miesten positiivisempaa katsantoa osakkeiden nousuun voi selittää se, että miehet seuraavat keskimäärin tiiviimmin pörssiuutisia kuin me naiset. Naisten enemmistöltä on saattanut jäädä pimentoon pörssin viime kuukausien hyvä kehitys yleisten talousuutisten ollessa vielä kovin synkkiä”, arvioi Kirsi Salo.

Pientä varautumista yleiseen talouskriisiin

Vastaajien käsitys oman talouden kehityksestä on hieman heikentynyt, mutta edelleen enemmistö uskoo positiiviseen kehitykseen seuraavan vuoden aikana (26 % vs. 18 %). Pelko talouden heikkenemisestä on lisääntynyt vahvemmin miesten keskuudessa (määrä noussut 3 kuukaudessa 12 prosentista 17 prosenttiin).

Yleinen talouskriisi näkyy vastaajien sijoitussuunnitelmissa. 3 kuukauden aikana selvästi eniten on kasvanut niiden määrä, jotka aikovat käyttää varojaan lainan lyhennyksiin (26 prosentista 30 prosenttiin). Varautumisesta heikompiin aikoihin kertoo myös se, että aiempaa harvempi ilmoittaa nyt, ettei aio säästää seuraavan vuoden aikana (28 prosentista 25 prosenttiin).

Tutkimuksesta

Joka vuosineljännes Nordnet tutkii pohjoismaalaisten suhtautumista osake- ja rahastosäästämiseen sekä henkilökohtaisen talouden kehitykseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Kyselyissä on mukana noin 1 000 henkilöä kustakin Pohjoismaasta. Saatujen vastausten perusteella lasketaan indeksiarvo, joka antaa viitteitä muutoksista väestön asenteissa säästämiseen ja sijoittamiseen. Kolmannen neljänneksen arvo Suomen osalta on 101 (Q1: 104, Q2: 99). 

Lisätietoja: Kirsi Salo, Nordnet Suomen talousvalmentaja, 09 6817 8365, kirsi.salo@nordnet.fi 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 435,600 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Bilder