2009-12-04

Nordnet säljer eQ:s kapitalförvaltning

Nordnet Bank AB:s dotterbolag eQ Bank Ltd. har tecknat avtal om att sälja eQ Asset Management Ltd., eQ Fund Management Company Ltd., eQ Turku Asset Management Ltd. och Active Hedge Advisors AHA Ltd. till ledningen för kapitalförvaltningsverksamheten och Fennogens Investments S.A. mot kontantbetalning av köpeskilling om 3,5 miljoner euro.

Nordnets integration av eQ:s affärsområde online brokerage fortskrider enligt plan. Som tidigare kommunicerats ligger inte eQ:s verksamhet inom kapitalförvaltning inom ramen för Nordnets kärnverksamhet. Med anledning av detta strategiska beslut, ska Nordnet sälja eQ:s kapitalförvaltning och fondverksamhet med 43 anställda till kapitalförvaltningsverksamhetens nuvarande ledning och Fennogens Investments S.A., registrerat i Luxemburg och indirekt ägt av Henrik Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth och Carl Gustaf Ehrnrooth.

Kunderna påverkas inte av förändringen. Affären är villkorad av tillstånd från Finansinspektionen i Finland och tillträde av aktierna sker i anslutning till dessa godkännanden vilka beräknas kunna erhållas inom kort.

Som en del i Nordnets strategiska fokus på affärsområdet online brokerage, har eQ under november 2009 även omorganiserat sin verksamhet genom att stänga ner enheterna institutional sales, proprietary trading och analys. I framtiden kommer analystjänster att tillhandahållas genom ett tredjepartssamarbete.

-Genom att fokusera på integrationen av eQ:s framgångsrika internetbaserade värdepappershandel in i Nordnet, kommer vi kunna stärka vårt erbjudande till privatkunderna i Finland. Jag har en stark tro på den finska sparmarknaden, och integrationen av eQ är ett stort steg mot vår vision att bli Nordens ledande bank inom sparande, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

Filer