2020-06-19

Nordnet senker prisen på 9 av 10 fond

Nordnet endrer prismodell på fond fra 1.september. De fleste fond blir billigere, men indeksfond blir noe dyrere.

Nordnet informerer i dag at de vil endre hvordan de tar betalt for fond på sin plattform. Fra 1.september så vil selskapet gi all returprovisjon de mottar tilbake til kundene, og i stedet ta ut en plattformavgift direkte fra kunden.

Returprovisjon, det vil si den andel av forvaltningsavgiften som tilfaller distributør, har blitt sett på som en skjult kostnad og ofte kritisert, blant annet av Forbrukerrådet som tidligere har tatt til orde for at avgiften burde forbys. Årsaken er at den kan gi distributøren incentiver til å anbefale dyre fond fremfor billige, på tvers av kundens interesser.

– Ved å gi all returprovisjon tilbake til kundene, og heller ta betalt en plattformavgift, får vi en mer rettferdig og transparent prismodell for fond, sier sjef i Nordnet Norge Anders Skar.

Nordnets plattformavgift vil være ulik for aksjefond og rentefond. For aksjefond er plattformavgiften på 0,3 % per år på de første 500 000 kronene. For beholdninger på 500 000 til 10 millioner kroner i aksjefond er plattformavgiften 0,25 %. For aksjefondsverdier over 10 millioner er avgiften 0,15 %. For rentefond er plattformavgiften på 0,15 % for de første 5 millionene og 0,05 % over 5 millioner. Forvaltningskostnaden i fondet, fratrukket returprovisjon som tilfaller kunden, kommer i tillegg.

Selv om 9 av 10 fond, med dagens returprovisjonssatser, på Nordnets plattform blir billigere etter prisendringen så forventer Nordnet-sjefen en blandet mottagelse blant kundene på den nye prismodellen. En konsekvens av Nordnets nye prismodell, hvor plattformavgiften er den samme for aktive og passive aksjefond, er nemlig at de fleste aktive aksjefond blir billigere, mens indeksfond blir noe dyrere. Mange av de mest populære fondene på plattformen er nettopp indeksfond.

– Vi gjør dette for å få en rettferdig og kundevennlig prismodell som møter konkurransen og tilfredsstiller regulatoriske krav– ikke for å tjene mer penger! Totalt reduseres Nordnets inntekter med den nye modellen vesentlig. Dette betyr på bunnlinjen mer penger til kundene og mindre til Nordnet, sier Skar.

Nordnets «gratisfond» får også plattformavgift – lanserer nye indeksfond

Nordnets norske, svenske, danske og finske indeksfond, som tidligere har vært helt gratis, vil fortsatt ha en forvaltningsavgift på 0 %, men blir belastet plattformavgift ved overgangen til ny prismodell 1.september – på linje med alle andre fond.

– Vi har presset pris til fordel for private aksje- og fondssparere i 20 år, og det er ikke moro å øke prisene på indeksfond generelt og Nordnets fond spesielt. Vi har allikevel konkludert med at det er mest riktig og rettferdig at alle aksjefond skal ha lik plattformavgift. Aktive aksjefond og (aksje)indeksfond har samme forventet avkastning, og det kreves like mye ressurser fra Nordnet å betjene en indeksfondkunde som en kunde med aktive aksjefond. Modellen med returprovisjon har bidratt til at aktive aksjefond har vært for dyre, mens indeksfond har vært for billige på plattformen. At kunder med aktive aksjefond skal subsidiere de med indeksfond mener vi er galt, og jeg blir ikke overrasket om andre distributører følger etter når det kommer til pris på indeksfond, avslutter Skar.

For å tilby et rikt utvalg av indeksfond til lavest mulig pris opplyser Nordnet at de fra 1.september vil lansere flere egne indeksfond uten forvaltningsavgift, og som dermed kun belastes plattformavgift. I første omgang vil fondene Nordnet Indeks Global, Nordnet Indeks USA, Nordnet Indeks Emerging Markets og Nordnet Indeks Europa lanseres.

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge
+47 95922277, 
anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.