2010-09-30

Nordnet slutför förvärv av Konsumentkredit

Nordnet tillträder idag aktierna i Konsumentkredit och genomför samtidigt i enlighet med beslut från extra bolagsstämma en apportemission. Genom förvärvet stärks Nordnets banksatsning samtidigt som den svenska kundbasen växer med cirka 20 000 kunder.

Nordnet har som vision att bli Nordens ledande bank inom sparande år 2018 och breddar därför successivt sitt erbjudande till att omfatta olika typer av spar- och banktjänster. Som ytterligare ett led i satsningen på banktjänster slutförs nu förvärvet av Konsumentkredit. Konsumentkredit erbjuder blancolån och har idag en utlåning motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor fördelat på cirka 20 000 kunder.

Med anledning av förvärvet beslutade extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) den 11 augusti 2010  att genomföra en apportemission riktad till säljarna av Konsumentkredit. Emissionen har den 30 september 2010 fulltecknats. Nordnets aktiekapital ökas därmed med 6 478 665 kronor genom nyemission av 6 478 665 aktier. Antalet registrerade aktier och röster i Nordnet efter den genomförda emissionen uppgår till 174 321 421 och aktiekapitalet uppgår till 174 321 421 kronor. Ökningen av aktiekapitalet hos Bolagsverket och registreringen av aktierna hos Euroclear Sweden AB beräknas ske den 1 oktober 2010. 

– Nordnets resa mot att bli Nordens ledande bank inom sparande fortsätter, och med Konsumentkredit ombord tar vi ytterligare steg mot att kunna erbjuda våra kunder ett komplett bankerbjudande, säger Carl-Viggo Östlund, vd på Nordnet.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, 070 - 609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Filer