2023-09-29

Nordnet startar pensionsverksamhet i Danmark och utser Liselotte Milting till filialchef

Nordnet startar pensionsverksamhet i Danmark. En försäkringsfilial kommer att etableras och under 2024 kommer produkten livrente att lanseras på marknaden.

Till chef för Nordnets danska pensionssatsning har utsetts Liselotte Milting. Liselotte kommer närmast från en tjänst som Head of Pensions på ATP, och har tidigare arbetat på bland annat Danica och PFA Pension, samt varit chefsaktuarie på SEB Pension i Danmark. Liselotte tillträder sin tjänst hos Nordnet senast den 1 januari 2024.

– Liselotte har lång och bred erfarenhet från den danska pensionsmarknaden, och kommer att tillföra Nordnet stor expertis inom området. Hon har ett stort och äkta engagemang när det gäller att ge privatpersoner möjlighet till bra ekonomiska villkor efter avslutad yrkeskarriär, och är rätt person att leda vår pensionssatsning på den danska marknaden, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Nordnet i Danmark erbjuder redan idag ett antal pensionsprodukter som är möjliga att tillhandahålla inom ramen för bankverksamhet, som ratepension och aldersopsparing. Nästa produkt att adderas i bolagets utbud är den dominerande produkten på marknaden, livrente.

– Jag är mycket glad och stolt över att bli en del av Nordnets danska pensionsteam. En fråga som ligger mig varmt om hjärtat är att danskarna ska engagera sig mer i sitt pensionssparande. Nordnet har redan en mycket stark ställning när det gäller det privata sparandet i aktier och fonder. Med den kommande lanseringen av vår livrenteprodukt ser jag fram emot att vi ska flytta fram positionerna rejält inom pensionsområdet, säger Liselotte Milting, tillträdande filialchef för Nordnet i Danmark.

Etableringen av pensionsverksamhet i Danmark kommer ske via en filial till Nordnets norska livförsäkringsbolag Nordnet Livsforsikring AS, som är ett helägt dotterbolag till svenska Nordnet Pensionsförsäkring AB.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.