2014-04-23

Nordnet tredubblar säljstyrkan inom tjänstepension

Nätbanken Nordnet utökar pensionsverksamheten på den svenska marknaden. I år kommer 15 nya medarbetare att anställas, med ambitionen att fortsätta satsningen under de närmaste två åren. 


Nordnet erbjuder kompletta pensionslösningar för både privatpersoner och företag. Utmärkande för Nordnets erbjudande är låga avgifter och hög valfrihet. På plattformen finns drygt 1 200 fonder från ca 150 förvaltare, samt både svenska och utländska aktier.

 Pension är framskjuten lön och fler borde få möjligheten att själva välja hur och var den ska förvaltas – utan fasta avgifter. Vi har märkt ett växande intresse från företag att ge sina anställda mer frihet, vilket vi kan erbjuda dem, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

Nordnet har idag ca 1 500 företag som tjänstepensionskunder. Förutom många entreprenörer och småbolag har även större företag som Ikea, AstraZeneca, Bauhaus, Gambro och Björn Borg alla valt Nordnet som leverantör av tjänstepension för sina anställda.

 Flytträttsfrågan av pensioner är högaktuell och vi är motståndare mot den inlåsningen pensionsmarknaden har idag, eftersom den motverkar förutsättningarna för kunderna att själva kontrollera sitt sparande. Vi vill öka medvetenheten och valfriheten, säger Eva Trouin.

Under det senaste året har Nordnet ökat automatiseringsgraden inom pensionsadministration, vilket är en viktig byggsten i tjänstepensionserbjudandet. Dessutom har stödet till kunder i samband med flytt av pension förstärkts. Den utökade säljstyrkan samt investeringarna inom administration och IT beräknas ge en kostnadsökning för koncernen på två procent under 2014. 

Mer om Nordnets pensionslösningar: http://www.nordnet.se/tjanster/pension/pension-for-foretag.html

Nordnets samtliga jobbannonser: http://org.nordnet.se/sv/karriar-pa-nordnet/lediga-jobb

För mer information, kontakta:
Eva Trouin, Sverigechef Nordnet, tel. 070-577 38 04
eva.trouin@nordnet.se

Carina Tovi, VD Nordnet Pensionsförsäkring, tel. 0706-56 14 31
carina.tovi@nordnet.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 501,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.