2020-04-16

Nordnet utbetalar 10,4 miljoner i återbäring till deltagarna i aktielåneprogrammet

Idag meddelar Nordnet att 10,4 miljoner kronor kommer att utbetalas inom ramen för bolagets aktielåneprogram. Utbetalningen avser första kvartalet 2020, och har ökat med fyra procent jämfört med utbetalningen föregående kvartal.

–   Det är just nu en tuff tid att få avkastning på sitt sparande i aktier. Coronakrisen har lett till branta börsfall över hela världen, och många bolag har dessutom ställt in sina utdelningar. I ett sådant läge känns det naturligtvis extra värdefullt att kunna erbjuda våra sparare avkastning i form av en utbetalning från aktielåneprogrammet, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018. Programmet går ut på att Nordnet lånar ut de aktier som finns registrerade på tillämpliga kontotyper till externa parter, exempelvis globala investmentbanker. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder.

Från start omfattade programmet svenska aktier och kunder med kapitalförsäkring, men har successivt breddats och gäller nu även kunder med tjänstepension och privatpension. De aktier för vilka man kan få ersättning har utökats från enbart svenska till att också inkludera norska, danska och finska aktier.

–   Traditionellt finns två typer av avkastning för privatpersoner som investerar i aktier – positiv värdeförändring och utdelningar. Med vårt aktielåneprogram har vi skapat en tredje typ av avkastning, som tidigare varit förbehållen institutioner och stora fonder. Utbetalningarna från aktielåneprogrammet har ökat varje kvartal sedan start, och nu delar vi ut över tio miljoner kronor till de svenska spararna. Sedan vi lanserade programmet i slutet av 2018 har vi totalt delat ut över 37 miljoner kronor, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tio aktier som har gett mest ersättning under första kvartalet 2020 är följande:

  • Fingerprint
  • PowerCell
  • Oasmia
  • Climeon
  • Oncopeptides
  • Maha Energy
  • Minesto
  • Storytel
  • Samhällsbyggnadsbolaget
  • Latour

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.