2019-10-17

Nordnet utbetalar 7,2 miljoner i återbäring till deltagarna i aktielåneprogrammet

Idag meddelar Nordnet att drygt 7,2 miljoner kronor kommer att utbetalas inom ramen för aktielåneprogrammet. Utbetalningen avser tredje kvartalet, och är 10 procent högre än föregående period.

–    Utbetalningarna från aktielåneprogrammet ökar igen, och vi delar det här kvartalet ut över sju miljoner kronor till de svenska spararna. Traditionellt finns två typer av avkastning för privatpersoner som investerar i aktier – positiv värdeförändring och utdelningar. Med vårt aktielåneprogram har vi skapat en tredje typ av avkastning, och totalt under året har vi delat ut 17 miljoner kronor till deltagarna i programmet, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

När programmet lanserades under slutet av 2018 omfattade Nordnets aktielåneprogram kunder med kapitalförsäkring. Från och med oktober har programmet breddats, och avser nu även kunder med tjänstepension och privata pensionsförsäkringar. Programmet går ut på att Nordnet lånar ut de aktier som finns registrerade på tillämpliga kontotyper till externa parter, exempelvis globala investmentbanker. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder.

–    Vårt övergripande syfte på Nordnet är att demokratisera finansbranschen, och att erbjuda privatspararna produkter och tjänster som tidigare endast varit åtkomliga för proffsinvesterare. Utlåning av aktier mot ersättning har alltid varit förbehållet instutionella investerare, men som sparare hos Nordnet är du nu med och tar del av dessa intäkter, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tio aktier som har gett mest ersättning under tredje kvartalet 2019 är följande:

 • Fingerprint
 • Intrum
 • Powercell
 • Storytel
 • Oasmia
 • Bioarctic
 • Minesto
 • Brighter
 • Spectracure
 • Maha Energy
 • För mer information, kontakta:
  Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

  E-post: johan.tidestad@nordnet.se
  Följ oss på Twitter @Nordnet


  Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
  Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.