2015-11-19

Nordnet utökar fondutbudet med Lynx Dynamic

Från och med idag kan Nordnets kunder investera i hedgefonden Lynx Dynamic, som placerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror. 


Lynx Dynamic har länge varit ett efterfrågat placeringsalternativ bland Nordnets kunder. Fonden förvaltas av Lynx Asset Management, som ingår i Brummer & Partners-koncernen. Lynx har funnits sedan år 2000 och förvaltas med målet att ge positiv avkastning oberoende av hur aktiemarknaden utvecklas. Sammantaget förvaltas idag över 50 miljarder kronor i strategin . Lynx har mycket erfarna förvaltare och är Nordens största förvaltningsorganisation i sitt slag.

 Det känns väldigt roligt att få in Lynx Dynamic i vårt fondutbud. Brummer och Partners fonder står i hedgefondsvärlden för kvalitet och stabil avkastning under långa tidsperioder, vilket passar våra medvetna kunder, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

Lynx Dynamic är en version av den prisade fonden Lynx, men mer anpassad för privatsparare. De två fonderna skiljer sig åt främst genom att Lynx Dynamic har daglig handel och ingen lägsta gräns för insättning, men i gengäld har den 0,5 procentenheter högre förvaltningsavgift. Lynx Dynamic är ett utmärkt komplement för den som har ett innehav i vanliga aktie- eller blandfonder och vill få en mer diversifierad värdepappersportfölj. Detta eftersom fondens historiska avkastning uppvisat en mycket låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaden. Fondens avkastning kan dock variera stort på kort sikt.

– Samarbetet med Nordnet gör Lynx Dynamic tillgänglig för en ny grupp investerare som är intresserade av att få sina pengar att växa. Vi tror att vår fond blir ett bra komplement i deras portföljer, säger Svante Bergström, vd på Lynx Asset Management.

För mer information, kontakta:
Eva Trouin, Sverigechef Nordnet, tel. 070-577 38 04
eva.trouin@nordnet.se

Despina Xanthopoulou, affärsutveckling Lynx Asset Management
Telefon: 0739 64 00 27
E-post: despina.xanthopoulou@lynxhedge.se


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.


Filer