2011-07-13

Nordnet utreder utlandsflytt för fortsatt belåningsrätt

I samband med att det nya investeringssparkontot träder i kraft den 1 januari 2012 ändras beskattningen av kapitalförsäkringar. Genom införandet av en insättningsskatt försvinner den uppskattade möjligheten att belåna sin kapitalförsäkring. Nordnet utreder nu möjligheterna att flytta sin kapitalförsäkringsverksamhet utanför EES för att säkerställa att kunderna kan fortsätta belåna sina värdepapper.


Enligt ett lagförslag från Finansdepartementet kommer det att den 1 januari 2012 införas en insättningsskatt på kapitalförsäkringar. Enligt dagens modell utgörs beskattningsunderlaget i en kapitalförsäkring av värdet på försäkringen. Den nya modellen innebär att beskattningsunderlaget ska utgöras av värdet med tillägg av de insättningar som gjorts under året.

Eftersom belåning inte är tillåtet inom ramen för dagens kapitalförsäkring, har detta i praktiken lösts genom att försäkringstagaren har öppnat ett så kallat kreditkonto från vilket kontantöverföringar sker på daglig basis till och från kapitalförsäkringen. Införandet av modellen att insättningar ska adderas till beskattningsunderlaget omöjliggör i praktiken denna struktur.

Mot bakgrund av ovanstående har Nordnet påbörjat en utredning med syfte att undersöka möjligheten att starta ett försäkringsbolag utanför EES, för att på så sätt möjliggöra för bolagets svenska kapitalförsäkringskunder att fortsätta använda belåning.

– Nästan hälften av vår värdepappersbelåning på den svenska marknaden sker till kapitalförsäkringskunder. Om regeringens föreslagna insättningsskatt blir verklighet kommer de här kunderna att drabbas på ett helt orimligt sätt, och vi kommer att göra det vi kan för att hitta en lösning på situationen. Att sätta upp ett försäkringsbolag utanför EES är ett av våra alternativ, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, 070 - 609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 380,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer