2019-12-19

Nordnet utses till ”Årets Småföretagarbank”

Nordnet har av tidningen Privata Affärer utsetts till ”Årets Småföretagarbank” för det entreprenörskoncept som har lanserats under året.

Tidningen Privata Affärer, Nordens största privatekonomiska magasin, genomför varje år en kartläggning av alla svenska banker och delar ut ett antal utmärkelser. Kartläggningen genomförs i år för 29:e gången. I årets undersökning tilldelas Nordnet priset ”Årets Småföretagarbank”. Bakgrunden till utmärkelsen är det koncept för entreprenörer som Nordnet har lanserat under 2019.

–   Utmärkelserna från Privata Affärer är enligt mig de tyngsta man kan få i den svenska bankvärlden, och vi är otroligt stolta över det här priset. Att utnämnas till ”Årets Småföretagarbank” är extra roligt – Nordnet startades av ett gäng starka entreprenörer för drygt 20 år sedan och målgruppens möjligheter och utmaningar ligger nära vårt eget DNA, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Nordnets prisas för sitt entreprenörskoncept som bland annat innehåller attraktiva placeringsalternativ för placering av överlikviditet, möjligheten att erbjuda direktpension till ägare och nyckelpersoner, skatteoptimering genom användande av vilande bolag samt uppsättande av bonusfond för incitamentsprogram till medarbetare. Genom Nordnets program för att äga onoterade aktier inom ramen för en kapitalförsäkring, kan entreprenören själv få skattefria utdelningar från sitt bolag, och istället betala en låg årlig schablonskatt på sitt innehav.

–   Vårt övergripande syfte med Nordnet är att demokratisera sparande och investeringar. När vi startade handlade det om aktiehandel och distribution av fonder. Nu revolutionerar vi sparmarknaden för egenföretagare och bolagsbyggare med lösningar som är moderna, kostnadseffektiva, flexibla och förmånliga ur skattesynpunkt, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

 

Mer information om Nordnets entreprenörskoncept finns på den här sidan: https://www.nordnet.se/se/tjanster/entreprenor

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.