2023-11-02

Nordnetkundene rebalanserer fondsporteføljene

Den høye interessen for rentefond vedvarte i oktober blant Nordnets kunder. – Vi ser et tydelig skifte i våre kunders risikoappetitt, sier Nordnets spareøkonom.

I oktober ble rentefond nettokjøpt for 440 millioner kroner, aksjefond ble nettosolgt for 61 millioner, og kombinasjonsfond ble nettosolgt for 20 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.819 millioner og solgte for 1.420 millioner, noe som ga et nettokjøp på 399 millioner i oktober.

Hittil i år har Nordnets kunder nettokjøpt fond for 3,7 milliarder kroner. Hele 3,1 milliarder er rentefond. Resten er ganske likt fordelt mellom aksjefond og kombinasjonsfond. (Midler på pensjonskonto kommer i tillegg.)

– Vi har sett et tydelig skifte i våre kunders risikoappetitt det siste halvannet året. I 2022 nettosolgte Nordnets kunder i Norge aksjefond for første gang på mer enn ti år. Så langt i år har nesten all ny sparing gått inn i rentefond, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Han legger til at aksjeandelen i Nordnetkundens fondsporteføljer har gått fra 93 prosent i januar 2022 til til 83 prosent i dag.  

– Dette indikerer at Nordnetkundene er mer aktive enn de fleste andre fondskunder. Kundene rebalanserer porteføljene – og vekter ned aksjeandelen – etter en unormalt lang oppgang i verdens aksjemarkeder. Med en høyere rente ønsker mange kunder dessuten en større andel rentefond i porteføljene. «TINA er død», sier Sættem spøkefullt, og viser til forkortelsen «There is no alternative». Med 5 prosent rente i nesten risikofrie likviditetsfond finnes det alternativer til aksjer.    

Verdens børser falt videre i oktober

Verdensindeksen MSCI World Index falt ytterligere 3 prosent i oktober, målt i dollar. Alle de store regionindeksene falt i oktober. Oslo Børs fant 1 prosent, målt i norske kroner.

De lange statsrentene i USA fortsatte oppover i oktober, og var såvidt oppe i 5 prosent i midten av måneden. Dette er det høyeste nivået siden 2007, altså før finanskrisen.

– Høye renter er normalt negativt for aksjemarkedet, og mange forklarer den globale børsnedgangen i høst med økte renter. Selskapsresultatene for tredje kvartal har jevnt over vært gode, både i USA og i Norge. På tross av nedgangen de siste månedene er fremdeles verdensindeksen MSCI World Index opp 8 prosent hittil i år målt i dollar. Målt i norske kroner er verdensindeksen opp hele 22 prosent. Differansen skyldes den kraftige kronesvekkelsen, forklarer spareøkonomen.  

Rentefond på kjøpstoppen

I oktober er 5 av de 10 mest kjøpte fondene rentefond.

– To av dem er korte obligasjonsfond, med noe høyere risiko enn likviditetsfond, nemlig Arctic Return Class og KLP FRN. Disse to fondene har gitt ca 6 prosent avkastning siste 12 måneder, og har en effektiv rente på ca 6 prosent i dag. Dette er om lag 1 prosentpoeng høyere enn de tryggeste likviditetsfondene, kommenterer spareøkonomen.

Nordnets nye gearede globale indeksfond, Nordnet Global Indeks 125, er også blant de 10 mest kjøpte fondene i oktober.

– Dette fondet har noe høyere risiko og forventet avkastning enn et ordinært globalt indeksfond, og egner seg bra for månedlig sparing til pensjon, mener spareøkonomen.

Teknologifond og fornybarfond selges

3 av de 10 mest solgte er fornybarfond: Handelsbanken Bærekraftig Energi, DNB Miljøteknologi og Thematica Future Mobility.

– Disse fonybarfondene har falt videre siste måned, med mellom 6 og 10 prosent. Økte renter har truffet denne vekst-sektoren hardt, forteller Sættem.

2 av de 10 mest solgte fondene i oktober er teknologifond: DNB Teknologi og BGF Next Generation Technology.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I OKTOBER:

HEIMDAL HØYRENTE 
KLP LIKVIDITET
NORDNET INDEKSFOND NORGE
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL ESG
NORDNET GLOBAL INDEKS 125 
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
ARCTIC RETURN CLASS
KLP FRN
LANDKREDITT HØYRENTE

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I OKTOBER:

DNB GLOBAL INDEKS 
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
DNB TEKNOLOGI
ALFRED BERG GAMBAK 
FONDSFINANS KREDITT
DNB MILJØINVEST
SPILTAN SMÅBOLAGSFOND
THEMATICA FUTURE MOBILITY
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.