2019-09-03

Nordnets aktielåneprogram breddas till tjänstepension och fler aktiemarknader

Nordnets prisbelönta aktielåneprogram breddas inom kort till fler försäkringsprodukter och aktiemarknader.

Nordnet lanserade i oktober 2018 ett aktielåneprogram som gav bolagets kunder med kapitalförsäkring möjlighet till extra avkastning på de svenska aktier de har investerat i. Avkastningen uppstår genom att Nordnet lånar ut aktierna till externa parter, exempelvis globala investmentbanker. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Programmet belönades 2018 med utmärkelsen ”Årets sparinnovation” av Privata Affärer, och hittills har närmare 10 miljoner kronor utbetalats till spararna i extra ersättning.

Nordnet tar nu nästa steg i utvecklingen av aktielåneprogrammet då det inom kort breddas till produkterna privat pensionsförsäkring och tjänstepension, samt att successivt även omfatta aktier från fler aktiemarknader än Sverige.

  Vi tittar hela tiden på hur vi kan utveckla vårt aktielåneprogram till att bli ännu bättre. Högt upp på listan stod att bredda det till ännu fler kunder, och därför känns det riktigt kul att nu även kunna ge de svenska pensionsspararna möjlighet till extra avkastning på sina aktier, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

En medverkan i aktielåneprogrammet har inga praktiska konsekvenser för Nordnets kunder. Aktierna kan liksom tidigare disponeras fritt för till exempel försäljning, och det blir ingen skillnad beträffande hur utdelningar utbetalas. Kunder med kapitalförsäkring, och snart även tjänstepension och privat pensionsförsäkring, omfattas automatiskt av programmet. Deltagande i programmet är kostnadsfritt, och man kan som kund när som helst välja att avsluta sin medverkan.

  Aktielåneprogrammet har blivit en fantastisk framgång, och vi har hittills utbetalat närmare 10 miljoner kronor till spararna i extra ersättning. Att inkludera aktier från börser utanför Sverige är en naturlig vidareutveckling av programmet. Vi adderar nu successivt de nordiska marknaderna som ett första steg, men funderar hela tiden på hur vi kan vässa aktielåneprogrammet ytterligare, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.