2020-01-31

Nordnets bokslutskommuniké januari-december 2019

Idag publicerar Nordnet bokslutskommuniké för januari-december 2019. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com

–   Fjärde kvartalet blev en positiv och händelserik period för Nordnet. Vi lanserade en ny webbtjänst på den svenska marknaden, och vann utmärkelsen ”Årets småföretagarbank”. Vi förbättrade också vårt låneerbjudande genom att utöka antalet belåningsbara värdepapper, samt introducerade en ny modell för portföljbelåning där väldiversifierade portföljer ger ökat låneutrymme, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

–   Under de tre senaste månaderna har vi välkomnat drygt 31 000 nya sparare till vår plattform, vilket är den högsta organiska tillväxten av nya kunder någonsin för ett enskilt kvartal. Vår kundbas har de senaste tolv månaderna vuxit med starka 19 procent. Även våra kunders sparkapital når en ny högstanivå och slutar året på 395 miljarder. Den starka tillväxten och höga aktiviteten gör att vi för kvartalet kan presentera intäkter på över 400 miljoner, vilket är 23 procent högre än samma period förra året, säger Lars-Åke Norling.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Ny webbtjänst lanserad på den svenska marknaden
 • Nordnet första finska bank att erbjuda nya kontoformen osakesäästötili (aktiesparkonto)
 • Ny modell introducerad för portföljbelåning
 • Utsedda av Privata Affärer till ”Årets småföretagarbank”
 • Kostnader av engångskaraktär på drygt 50 miljoner kronor har belastat resultatet
 • Hög tillväxt i kunder och sparande samt förbättrat finansiellt resultat

Resultatet i korthet oktober-december 2019

 • Rörelseintäkterna ökade med 23 procent och uppgår till 428,2 (347,5) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 81 procent till 74,1 (41,0) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 91 procent och uppgick till 66,3 (34,7) MSEK
 • Kundbasen ökade med 31 400 kunder under kvartalet
 • Nettosparandet uppgick till 7,3 (1,4) mdr SEK

Resultatet i korthet januari-december 2019

 • Rörelseintäkterna ökade med 20 procent och uppgår till 1 573,4 (1 310,4) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 167 procent till 377,4 (141,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 187 procent och uppgick till 339,5 (118,1) MSEK
 • Kundbasen ökade med 19 procent till 913 600 (765 200) kunder
 • Nettosparandet uppgick till 20,9 (23,5) mdr SEK

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.