2018-04-26

Nordnets delårsrapport januari-mars 2018

Nordnet publicerar idag delårsrapport för januari-mars 2018. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.

Höjdpunkter under kvartalet 

  •  Stark kundtillväxt trots skakig börs – 29 200 nya kunder väljer att starta ett sparande hos Nordnet under kvartalet
  •  Högsta nivån för nettosparande för ett enskilt kvartal – 11,5 miljarder
  •  Vi välkomnade 3 500 besökare till Nordens största sparevent – Nordnet Live
  •  Nordnet flyttar huvudkontoret till nya lokaler på Alströmergatan 39, Kungsholmen i Stockholm

Resultatet i korthet, januari-mars 2018 

  • Rörelseintäkterna ökade med ökade med 5 procent och uppgår till 340,8 (323,8) MSEK
  • Rörelseresultatet minskade med 56 procent till 43,6 (99,6) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt minskade med 61 procent och uppgick till 31,8 (81,0) MSEK,
  • Kundbasen ökade med 18 procent till 698 500 kunder (593 600)
  • Nettosparandet uppgår till 11,5 (3,6) mdr SEK

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.