2022-04-07

Nordnets fondbolag får tillstånd av Finansinspektionen

Nordnets nya fondbolag har idag fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. Ansökan lämnades in i slutet av september förra året. Verksamheten kommer att bedrivas under namnet Nordnet Fonder AB.

– Tillståndsprocessen för fondbolaget har gått enligt plan och vi har haft en bra dialog med Finansinspektionen under handläggningen av ärendet. De senaste sex månaderna har vi ägnat åt att bygga upp en organisation som ska kunna leverera spännande och prisvärda fonder till de nordiska spararna, och vi ser nu fram emot att sätta igång med verksamheten. Ett eget fondbolag ger oss bättre kontroll och flexibilitet över vår fondaffär, säger Lars-Åke Norling, VD på Nordnet.

I samband med att tillstånd meddelades för själva fondbolaget har Nordnet Fonder också fått separat tillstånd för tolv stycken värdepappersfonder. Fonderna är så kallade allokeringsfonder, det vill säga fond-i-fonder med en fast fördelning mellan aktier och ränterelaterade instrument, vilka re-balanseras löpande. Tre fonder kommer att lanseras per marknad där Nordnet har verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland – och fonderna är noterade i lokal valuta. I ett andra skede kommer Nordnet Fonder överta ansvaret för de fonder som idag förvaltas av Öhman under Nordnets namn. Det handlar om fyra nordiska indexfonder och en blandfond främst ämnad för pensionssparande.

– Ett eget fondbolag ger oss en bättre snabbhet och träffsäkerhet mot marknaden när det gäller nya fonder. Vår första lansering blir tre allokeringsfonder per marknad där vi har verksamhet, med olika risknivå och löpande re-balansering. De här fonderna är byggstenar i en automatiserad spartjänst som vi kommer att presentera för marknaden inom den närmaste framtiden, säger Gabrielle Hagman, fondchef på Nordnet.

VD för Nordnets fondbolag är Carl Fredrik Lagerholm, som närmast kommer från Danske Bank där han bland annat varit vice VD för Danske Banks fondbolag. I styrelsen sitter Tonika Hirdman (ordförande), Carina Tovi, Erik Kjellberg, Erik Lidén och Gabrielle Hagman.

Juridisk rådgivare till Nordnet under tillståndsprocessen har varit Harvest Advokatbyrå.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.