2023-03-02

Nordnets fondskunder elsker indeksfond

To av de tre mest kjøpte fondene i februar var globale indeksfond. Nå står halvparten av Nordnetkundenes fondsmidler i indeksfond. Det er nesten dobbelt så høy andel indeksfond som blant øvrige private sparere i Norge. Spareøkonomen tror det skyldes at Nordnetkundene velger fond selv, og ikke blir anbefalt dyrere aktive fond av bankrådgiveren sin.

I februar nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 157 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 134 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 7 millioner.

Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.432 millioner og solgte for 1.134 millioner, noe som gir et nettokjøp på 298 millioner i februar.

Verdensindeksen ned 2 prosent i februar

Etter en meget sterk januarmåned med 7 prosent oppgang i verdensindeksen, falt de globale aksjemarkedene 2 prosent i februar (målt i dollar). De fleste store børsene falt, dels som følge av økte langrenter. Unntaket var de nordiske børsene, inklusive Norge. Oslo Børs steg med knappe 4 prosent i februar.

Målt i norske kroner steg derimot verdensindeksen med rundt 2 prosent, siden kronekursen svekket seg markant i februar.

Annenhver fondskrone står i indeksfond

To av de tre mest kjøpte fondene i februar var globale indeksfond. Og Nordnets kunder er enda gladere i indeksfond enn andre fondssparere i Norge.

Fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening viser at andelen indeksfond blant norske personkunder har økt jevnt og trutt de siste årene. I 2020 utgjorde de passivt forvaltede indeksfondene 19 prosent av personkundenes beholdning i aksjefond. Ved årsskiftet var andelen steget til 26 prosent.

Dette er imidlertid lavt sammenlignet med Nordnetkundenes indeksfond-andel.

– Blant Nordnets kunder er andelen indeksfond av totale fondsmidler hele 50 prosent. For to år siden var andelen indeksfond 33 prosent, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Sættem tror den høye andelen indeksfond skyldes at Nordnetkundene velger fond selv på nettsiden eller i appen, og ikke blir anbefalt dyrere aktive fond av bankrådgiveren sin eller kjøper ferdige fondspakker med dyrere aktive fond. Når kundene velger selv er det flere som velger rimelige indeksfond, som passivt følger en bestemt aksjeindeks. Særlig når indeksfondene har gitt noe bedre avkastning enn flertallet av sammenlignbare aktive fond de siste årene, målt etter kostnader. En annen årsak er at Nordnet har lang historie med å tilby rimelige indeksfond.

Spareøkonomen understreker at han ikke har noe imot aktive aksjefond, men det krever mer av kundene. Velger du aktive fond må du følge med på om forvalteren gjør en god jobb og slår et sammenlignbart indeksfond på lang sikt. Det slipper du om du velger et indeksfond, forteller han.

Du må uansett velge land, region eller sektor. Velger du et globalt indeksfond, som investerer pengene over store deler av verden, har du gjort mye riktig, mener Sættem.      

High yield fond fortsatt populært

5 av de 10 mest kjøpte fondene i februar var high yield rentefond.

– Den løpende renten i de fleste norske og nordiske high yield-rentefond er nå på 9-10 prosent. Det oppleves attraktivt, selv om det slettes ikke er noen garanti for at kundene oppnår denne avkastningen, siden endringer i rentenivå, tap og kredittpåslag kan gi et annet resultat, avslutter spareøkonomen.   

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I FEBRUAR:

DNB GLOBAL INDEKS
DNB TEKNOLOGI
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
SISSENER COROPRATE BOND
FONDSFINANS HIGH YIELD
DNB HEALTH CARE
KRAFT NORDIC BONDS
HEIMDAL HØYRENTE
FONDSFINANS UTBYTTE

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I FEBRUAR:

STOREBRAND VERDI
HSBC GIF TURKEY EQUITY
ARCTIC NORDIC COROPRATE BOND CLASS A
ODIN SVERIGE
BGF WORLD ENERGY FUND
UBS LUX EQUITY CHINA OPPORTUNITY
KLP AKSJE VERDEN INDEKS
ALFRED BERG NORDISK LIKVIDITET PLUSS CLASSIC
STOREBRAND INDEKS NORGE 
ALFRED BERG GAMBAK 
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.