2021-07-01

Nordnets internationella indexfonder blir hållbara

Från och med halvårsskiftet 2021 blir Nordnets egna fyra internationella indexfonder hållbarhetsklassificerade, på så vis att de uppfyller de förutsättningar som ställs upp i EU:s regelverk för att främja hållbara investeringar.

För ett år sedan lanserade Nordnet fyra internationella indexfonder under eget namn som täcker de största regionerna i världen: USA, Europa, tillväxtmarknader samt en globalfond. Fonderna följer etablerade index från MSCI och S&P.

Nu tar Nordnet nästa steg i produktutvecklingen av fonderna, och uppdaterar förvaltningen i enlighet med EU:s regelverk för hållbara investeringar. Strukturen i fonderna går nu i linje med disclosureförordningens artikel 8, vilket innebär att fonderna ska ”främja miljörelaterade eller sociala egenskaper”. En överensstämmelse med artikel 8 kallas populärt för att fonderna är ljusgröna.

Den konkreta förändring som görs är att fonderna byter underliggande index till dess hållbarhetsanpassade motsvarighet. Globalfonden byter till exempel index från MSCI World till MSCI World ESG Leaders, och USA-fonden från S&P 500 till S&P 500 ESG. De index fonderna fortsättningsvis följer investerar i de bolag med högst ESG-score inom respektive sektor. Till respektive fonds namn adderas beteckningen ”ESG”. Ingen ändring sker beträffande fondernas avgift.

Fond Tidigare index Nytt index
Nordnet Indexfond Global ESG MSCI World MSCI World ESG Leaders
Nordnet Indexfond USA ESG S&P 500 S&P 500 ESG
Nordnet Indexfond Europa ESG MSCI Europe MSCI Europe ESG Leaders
Nordnet Indexfond Tillväxtmarknad ESG MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets ESG Leaders

– De fyra indexfonder vi lanserade för ett år sedan har snabbt blivit populära bland spararna på grund av en enkel struktur, ett brett fokus och låga avgifter. Nu lyfter vi fonderna ytterligare en nivå och anpassar förvaltningen enligt EU:s regelverk för hållbara investeringar. Vår ambition är att alltid ligga i främsta ledet när det gäller vilka produkter som efterfrågas av privatspararna, och såväl indexförvaltning som hållbarhet är starka trender inom sparande, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Nordnets internationella indexfonder förvaltas i samarbete med JP Morgan. All information om fonderna finns tillgänglig på nordnet.se.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775