2007-07-04

Nordnets kunder skänkte 800 000 kr till välgörenhet

Nordnet erbjuder sina kunder möjligheten att skänka sin aktieutdelning till välgörenhetsorganisationer. Under våren har Nordnets kunder skänkt drygt 800 000 kr till 28 olika organisationer.

Störst bidrag har SOS Barnbyar fått med drygt 277 000 kr, Rädda barnen 126 000 kr och Svenska Röda Korset 125 000 kr.

”Det är förstås väldigt glädjande att våra kunder väljer att skänka pengar till välgörenhet”, säger Victoria Thore, Country Manager Nordnet Sverige.

”Eftersom det är skattefritt att skänka sin aktieutdelning till välgörenhet innebär det att 100 kronor i utdelning kommer organisationen till godo fullt ut, i stället för att det bara blir 70 kronor till aktieägaren”, säger Victoria Thore.

För ytterligare information kontakta:
Victoria Thore, Country Manager Nordnet Sverige, +46 8-506 330 19, +46 708 18 36 09, victoria.thore@nordnet.se

Filer